13 kwietnia 2024

Gmina Mircze: Remont drogi w Szychowicach (ZDJĘCIA)

Remont drogi w Szychowicach to inwestycja długo oczekiwana przez mieszkańców gminy Mircze. Całkowity koszt inwestycji wyniósł około 600 000 zł.

Wyremontowany został odcinek o długości około 1 km.

Inwestycja zrealizowana została przez Powiat Hrubieszowski przy współpracy z Gminą Mircze.

Poprawa jakości stanu dróg w Powiecie Hrubieszowskim, a co za tym idzie bezpieczeństwa oraz komfortu podróżowania stanowi priorytet działań Powiatu Hrubieszowskiego! – zapewnia Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie.

­

(info i fot. Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie)


Zobacz też:

Gmina Mircze: Remonty i przebudowy dróg gminnych (ZDJĘCIA)

Gmina Mircze: Remonty i przebudowy dróg gminnych (ZDJĘCIA)


RANO

Rano