23 kwietnia 2024

Nagroda dla uczennicy z Nieledwii

7 marca 2019 r. rozstrzygnięto wojewódzki konkurs plastyczny „Zimowy Przyjaciel Zwierząt” organizowany przez ZOO Zamość.


Komisja konkursowa Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Zimowy Przyjaciel Zwierząt” spośród 1412 prac plastycznych nadesłanych ze 162 placówek edukacyjnych oraz prac indywidualnych nagrodziła  uczennicę Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Nieledwi Adę Dziewiczkiewicz w kategorii szkół podstawowych IV – VIII.

To kolejny pokaz zdolności plastycznych Ady, której gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów. Opiekunem uczennicy jest pani Wiesława Martyniuk.


tekst i fot.: A. Malec