17 kwietnia 2024

Werbkowice: Tworzenie i upowszechnianie lokalnej twórczości artystycznej

Gminny Ośrodek Kultury w Werbkowicach i Gminna Biblioteka Publiczna w Werbkowicach wychodząc naprzeciw oczekiwaniom lokalnej społeczności wiejskiej, a w szczególności mając na celu wypromowanie osób „piszących do szuflady”, zainteresowanych literaturą i sztuką, podjęli zdecydowane działania ukierunkowane na przeprowadzeniu spotkań autorskich, warsztatów literackich i artystycznych, powstaniu Studia Literackiego oraz wydaniu tomików.

 

Działania te zostały zrealizowane w ramach projektu pt. „Tworzenie i upowszechnianie lokalnej twórczości artystycznej” w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi objętego PROW 2007-2013.

 

W Gminnym Ośrodku Kultury w Werbkowicach odbyły się trzy spotkania autorskie z twórcą literatury dla dorosłych, z twórcą literatury dla dzieci oraz dokumentalistą historykiem. Celem takich spotkań był osobisty i bezpośredni kontakt pomiędzy twórcą a odbiorcą, uzyskanie porad merytorycznych, wskazówek do pracy indywidualnej oraz pozyskanie informacji na temat ewentualnego zaistnienia na rynku wydawniczym, również pozyskanie profesjonalnych danych na temat zbierania i opracowywania dokumentów historycznych.

 

Pierwsze spotkanie autorskie odbyło się 19 kwietnia 2013 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Werbkowicach, która gościła Stefana Dardę pochodzącego z Lubyczy Królewskiej, autora powieści grozy „Dom na Wyrębach” (debiut z października 2008 roku), która została nominowana do Nagrody Sfinks w kategorii „Polskie powieści roku”. Kolejne książki to: „Słoneczna Dolina” i „Bisy”. Autor piszący powieści, w których świat żywych i umarłych nieustannie się przeplata.

 

Na kolejne spotkanie autorskie 20 maja 2013 roku GBP w Werbkowicach zaprosiła Małgorzatę Skowron popularną i uznaną poetkę hrubieszowską, prozatorkę, laureatkę wielu prestiżowych nagród w konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych, autorkę tomików „Marzenia nie mieszczące się w tornistrze” (2003), „Dokąd wiodą ścieżki fantazji” (2004), „W krainie, gdzie czas miło płynie” (2007) oraz „Bajkowy kuferek” (2011).

 

17 czerwca 2013 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Werbkowicach odbyło się spotkanie z historykiem dokumentalistą na temat: „Jak opowiadać o archeologii, by nie zanudzić słuchającego”. Referat połączony z prezentacją multimedialną wygłosił dyr Muzeum im. Ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie Bartłomiej Bartecki. Centralnym założeniem spotkania stało się hasło: „Zabytek Plus Opis Plus Wyobraźnia”.

 

Efekt prac w ramach projektu to również rozstrzygnięcie 17 czerwca 2013r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Werbkowicach I Powiatowego Konkursu Literackiego im. Stanisława Buczyńskiego, którego tematem stała się „Bukolika”. Konkurs miał na celu nawiązywać do najlepszych tradycji literackich przez wybór gatunku poetyckiego tj. bukoliki oraz rozbudzać zainteresowanie urokami wsi polskiej oraz promować talenty. I nagroda przypadła pani Annie Wandzie Góra z Gozdowa za utwór „Wspomnienie”.

 

Kolejnym działaniem przeprowadzonym w ramach projektu były warsztaty literackie prowadzone w Gminnej Bibliotece Publicznej w Werbkowicach na przełomie maja i czerwca 2013 roku, które objęły 30 godzin zegarowych. Warsztaty miały na celu wzbogacenie słownictwa czynnego i biernego, zapoznanie z najnowszymi zmianami w pisowni wprowadzonymi przez Radę Języka, przybliżenie zasady poetyckiej treści i formy, analizowanie zjawisk języka polskiego i ochronę dóbr kultury. W zajęciach wzięli udział początkujący twórcy oraz ci, których dorobek jest już znany – razem 10 osób. Uczestnikami byli mieszkańcy gminy Werbkowice: młodzież szkolna, dorośli i emeryci. Zajęcia prowadziła pani Maria Marut – instruktor literacki, krytyk i adiustator tekstów. W ramach zajęć warsztatowych uczestnicy mogli poznać możliwości komunikatywne, jakie niesie język. Oprócz zadań typowo teoretycznych uczestnicy warsztatów mieli możliwość tworzenia różnych form wypowiedzi w prozie i poezji na tematy związane z życiem miejscowości gminy Werbkowice. Grupa mogła prezentować swe prace na szerszym forum, uzyskać porady praktyczne, a także wysłuchać opinii współuczestników. Była to też wyjątkowa sposobność dla stworzenia bezpośredniej więzi pomiędzy czytelnikiem a odbiorcą.

 

W dniach 11-13.07.2013r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Werbkowicach odbyły się warsztaty artystyczne, które prowadziła Emanuela Czujowska – artysta grafik z Wrocławia, zajmująca się działalnością twórczą w zakresie grafiki użytkowej, rysunku, malarstwa i drobnych form artystycznych. Jej prace prezentowane były na wystawach m.in. we Wrocławiu, Lipsku, Tillburgu i Amsterdamie.

Tematem przewodnim zajęć była:” Sztuka w naturze”. Realizacji tematu sprzyjało położenie GOK w Werbkowicach blisko dużego parku, z którego mogli skorzystać uczestnicy. Program warsztatów obejmował zarówno pracę w plenerze jak i pracę w Sali GOK-u. Głównymi materiałami, które zostały wykorzystane w pracach były części roślin i elementy natury znalezione na terenie parku.

W pierwszym dniu warsztatów uczestnicy zapoznali się z tematem i przykładami „Land-artu” – „Sztuki ziemi”, która opiera się na komponowaniu z elementów natury. Następnie w terenie zielonym uczestnicy stworzyli własne kompozycje, które zostały utrwalone fotograficznie.

 

Dzień drugi warsztatów to próby przeniesienia elementów natury na papier technikami rysunkowymi. Znalezione elementy były odbijane, odkalkowywane (technika Frotage), obrysowywane (cień), szkicowane piórkiem i tuszem.

Trzeci dzień warsztatów to praca z farbą graficzną i prostą techniką ręcznego odbijania różnych struktur i form znalezionych części roślin. Kompozycje graficzne powstawały w technice druku wypukłego z wykorzystaniem monotypii. Uczestnikami warsztatów były osoby dorosłe i młodzież gminy Werbkowice.

 

Efekty prac uczestników warsztatów można było obejrzeć podczas wystawy pt.: „Sztuka w naturze” zorganizowanej w holu Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach w miesiącach: wrzesień-październik 2013 r. Podczas trwania wystawy była też wyświetlana prezentacja przedstawiająca przebieg poszczególnych działań.

 

W ramach projektu powstało w Gminny Ośrodku Kultury w Werbkowicach Studio Literackie, którego celem jest integracja twórców ziemi werbkowickiej, popularyzacja literatury pięknej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Członkami Studia są osoby (około 15), które brały udział w warsztatach literackich oraz inne osoby zainteresowane życiem literackim, artystycznym i kulturalnym Polski oraz regionu. Zajęcia prowadzi Anna Wanda Góra – emerytowany nauczyciel języka polskiego, poetka. Spotkania Studia Literackiego odbywają się od lutego 2014 r. raz w tygodniu w Gminnej Bibliotece Publicznej w Werbkowicach.

 

Jednym z ostatnich działań związanych z realizacją projektu pt.: „Tworzenie i upowszechnianie lokalnej twórczości artystycznej” było powstanie tomiku pt.: „Miejsca, do których uciekam”, zawiera on prace zebrane uczestników warsztatów oraz innych osób piszących i skupiających się na współtworzeniu i upowszechnianiu wartości związanych z zachowaniem dziedzictwa kulturowego regionu. Tomik również zawiera ciekawe ilustracje, które są autorstwa uczestników warsztatów artystycznych.

Sam tytuł tomiku nie jest przypadkowy, gdyż prace w nim zawarte są odzwierciedleniem indywidualnych odczuć i twórczości każdego z autorów. Społeczność lokalnych twórców silnie związana ze swym regionem w sposób szczery i piękny potrafi ukazać walory przyrodnicze, potrafi pisać o uczuciach i ludziach, jak i o samej poezji, czego dała wyraz w tomiku. Dodatkowo poprzez prace nad tomikiem oraz samo jego powstanie uświadamia jakie są potrzeby społeczne i kulturalne społeczności wiejskiej, a za tym idzie istota sprostania tym wymaganiom. Wrażliwość oraz piękno prawdziwej duszy człowieka ukazuje twórczość osobista, a w szczególności poezja, która w obecnym świecie stała się niemodna, śmieszna, spychana na dalszy plan. Autorzy prac zebranych w tomiku „Miejsca, do których uciekam” zaprzeczają temu schematowi, odnaleźli samych siebie poprzez tworzenie, dzielenie się swym dorobkiem, pielęgnowanie specyfiki języka regionalnego, a tym samym przyczyniają się do współtworzenia kultury polskiej. Są to osoby w różnym wieku, o bardzo różnych poglądach i zainteresowaniach. To wszystko można tu odnaleźć, trzeba tylko sięgnąć po tomik, usiąść w zaciszu i czytać… do czego zachęcamy.

 

Kolejnym działaniem promującym twórczość literacką jest wydanie edycji wierszy dla dzieci Stanisława Buczyńskiego „Ptaszęca orkiestra i wybrane wiersze dla dzieci”, to wielki ukłon pod adresem nieżyjącego już poety, twórcy ludowego i działacza społecznego, który był nieodrodnym synem tej ziemi, zakochany w pracy na roli, w przyrodzie polskiej wsi, a konkretnie werbkowickiej, sławił ją w swoich wierszach, które dedykował również najmłodszym. Wspaniałe opisy przyrody, zachowania zwierząt, szczególnie ptaków, to wszystko można znaleźć w wybranych utworach Stanisława Buczyńskiego. Zachęcamy do zapoznania się z tomikiem.

 

Obydwa tomiki – „Miejsca, do których uciekam” oraz „Ptaszęca orkiestra” są dostępne w Gminnej Bibliotece Publicznej w Werbkowicach. Jest również możliwość nabycia tomików jedynie za opłatą kosztów przesyłki („Miejsca, do których uciekam” – 20 sztuk, „Ptaszęca orkiestra i wybrane wiersze dla dzieci” – 30 sztuk).

 

Opracowała: Katarzyna Serafin

W najbliższym czasie odbędzie się również, promocja tomików, podczas której ponownie będzie prezentowana wystawa „Sztuka w naturze” oraz pokaz slajdów z przebiegu poszczególnych działań w ramach projektu.

 

Galeria zdjęć GOK

 

Info i fot. GOK Werbkowice