Architektura powiatu hrubieszowskiego w szacie jesiennej

HrubieszówWerbkowice

Reklamy

W roku szkolnym 2009/2010 w Zespole Szkół w Werbkowicach ruszyła II edycja Powiatowego Konkursu Plastycznego „Architektura powiatu hrubieszowskiego w szacie jesiennej”.

***

Konkurs odbywał się pod patronatem Wójta Gminy Werbkowice Pana Lecha Bojko. Organizatorką tego przedsięwzięcia była Zdzisława Tracz, nauczycielka Zespołu Szkół w Werbkowicach.

W dniu 06.11.2009 r. komisja w składzie:
– Bartłomiej Sęczawa- artysta rzeźbiarz- przewodniczący
– Maryla Sułkowska- członek
– Zdzisława Tracz-Mardofel- członek
– Małgorzata Majewska- Tkaczuk- sekretarz
dokonała przeglądu i oceny prac plastycznych nadesłanych na konkurs.

Po analizie wszystkich prac, komisja przyznała pięć nagród pierwszych, trzy nagrody drugie i trzy trzecie.

Nagrody pierwsze otrzymały uczennice:
– Anita Adamczuk – Zespół Szkół w Dołhobyczowie
– Zuzanna Oleniak – Gimnazjum w Miączynie
– Ewelina Buhajczuk – Gimnazjum w Mirczu
– Dorota Marut – Gimnazjum Nr 3 w Hrubieszowie
– Izabela Głowacka – Gimnazjum Nr 3 w Hrubieszowie

Nagrody za II miejsce przyznano :
– Żanecie Ślusarz – Gimnazjum w Werbkowicach
– Aleksandrze Woś – Gimnazjum w Werbkowicach
– Grzegorzowi Mazurowi – Zespół Szkół w Sahryniu

Nagrody za III miejsce otrzymały uczennice:
– Karolina Krzos – Gimnazjum Nr 3 w Hrubieszowie
– Katarzyna Temperowicz – Gimnazjum Nr 3 w Hrubieszowie
– Patrycja Sieńkowska – Gimnazjum w Miączynie

Komisja wyróżniła prace następujących osób:
– Pawła Kowalskiego – Zespół Szkół w Sahryniu
– Joanny Kierepki – Gimnazjum w Mirczu
– Moniki Buty – Gimnazjum Nr 3 w Hrubieszowie
– Dominiki Chyrchały – Gimnazjum w Miączynie
– Klaudii Litwińczuk – Gimnazjum w Werbkowicach
– Oktawii Piwowarskiej – Gimnazjum w Miączynie 2 prace
– Karoliny Bajurka – Zespół Szkół w Sahryniu
– Aleksandry Siedleckiej – Gimnazjum w Werbkowicach

Nagrody i wyróżnienia w konkursie zostały ufundowane przez Wójta Gminy Werbkowice – Pana Lecha Bojko, Starostę Hrubieszowskiego – Pana Józefa Kuropatwę i Panią Józefę Daniłowicz, właścicielkę firmy betoniarsko-brukarskiej.

W dniu 4 grudnia b.r. w Zespole Szkół w Werbkowicach odbyło się uroczyste wręczenie nagród zwycięzcom konkursu. Wręczenia dokonała dyrektor szkoły – Pani Maria Kaliszczuk. Uroczystość uświetniły uczennice Gimnazjum im. Polskich Noblistów recytując wiersze, śpiewając piosenki.

Imprezę zakończono słodkim poczęstunkiem.

Dwie prace konkursowe, tj. pierwsza autorstwa Doroty Marut uczennicy Gimnazjum Nr 3 w Hrubieszowie (I nagroda w konkursie) oraz druga autorstwa Pauliny Sitarz uczennicy Gimnazjum w Mirczu (wybrana przez jury konkursu) zostały przekazane przez Dyrektora Zespołu Szkół w Werbkowicach na ręce Wójta Gminy, który umieścił je na jednej ze ścian swojego gabinetu.

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia wystawy pokonkursowej, która będzie czynna do 15 stycznia 2010 r. w holu Gimnazjum w Werbkowicach.

***

info
UG w Werbkowicach

_________________________________________________

Hrubieszow LubieHrubie 2009