19 kwietnia 2024

Bezpłatne warsztaty: Zarządzanie organizacją pozarządową

Stowarzyszenie Aktywnych Animatorów Kultury zaprasza na bezpłatne warsztaty:
ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ POZARZĄDOWĄ.

Warsztaty przeznaczone są dla organizacji pozarządowych z małych i średnich miejscowości (do 25 tys. mieszkańców). W warsztatach mogą wziąć udział 2 – 3 osoby z każdej organizacji.

Cele szczegółowe programu:
1. Zwiększenie aktywności i świadomości obywateli i wspólnot lokalnych.
2. Rozwój potencjału sektora organizacji pozarządowych.
3. Zwiększenie zaangażowania sektora organizacji pozarządowych na rzecz usług społecznych w zakresie integracji i aktywizacji społecznej oraz zabezpieczenia społecznego.
4. Wspieranie rozwoju polskiego modelu ekonomi społecznej.

 

Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie do 31 stycznia 2012.
Wszelkie informacje na

www.saak.org.pl