Biznes Lubelskie w sieci. Lokalna gospodarka siła regionu

Samorząd Województwa Lubelskiego zacieśnia współpracę na poziomie regionalnym. W środę podpisano deklarację współpracy z przedstawicielami starostw powiatowych.

Reklamy

 

Okazją do rozmowy o współpracy była konferencja „Biznes Lubelskie w sieci. Lokalna gospodarka siła regionu”, która odbyła się wczoraj w Lubelskim Centrum Konferencyjnym.  Celem wydarzenia była dyskusja na temat dotychczasowych osiągnięć oraz planów gmin, powiatów i samorządu województwa lubelskiego w kontekście jakości współpracy z biznesem oraz dla biznesu. Zebranych gości powitali marszałek województwa lubelskiego Sławomir Sosnowski oraz poseł do Parlamentu Europejskiego Krzysztof Hetman.

  

Sławomir Sosnowski, marszałek województwa lubelskiego

Twórzmy sieć kontaktów, działajmy w sieci, wykorzystujmy sieć lokalnych potencjałów do tworzenia silnej marki i silnej regionalnej gospodarki. Województwo Lubelskie chce być pionierem i liderem wdrażania systemowych rozwiązań na rzecz współpracy z biznesem. Musimy wspierać gminy, w tym celu chcemy powołać Powiatowe Biura Biznes Lubelskie, Pozwoli to naszym gminom zintensyfikować działania na rzecz powstawania nowych biznesów i przyciągania kapitału inwestycyjnego. Jest to pierwsze tego typu rozwiązanie w Polsce, a realizowane jest na wzór najlepszych rozwiązań wspierających biznes.

 

Podpisanie deklaracji współpracy

Najważniejszą częścią konferencji było podpisanie podpisanie deklaracji współpracy z przedstawicielami starostw powiatowych. Chcąc rozszerzyć zasięg inicjatyw Biznes Lubelskie na poziom lokalny musimy dotrzeć bezpośrednio do wszystkich jednostek samorządu terytorialnego. Podczas konferencji wybrzmiało, że najważniejszy jest kapitał ludzki, więc naszym zadaniem jest wzmacnianie kompetencji zespołu, a tym samym coraz efektywniejsza praca lubelskich samorządów w zakresie przyciągania i obsługi inwestorów.

Zgodnie z treścią podpisanego listu intencyjnego samorządy zadeklarowały pełne poparcie dla idei Biznes Lubelskie Lokalnie. To pierwszy w Polsce systemu współpracy pomiędzy samorządem wojewódzkim, a samorządami lokalnymi w zakresie wzmacniania rozwoju przedsiębiorczości i działań dotyczących wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej regionu.

 

Deklaracja obejmuje w szczególności:

działania w kierunku utworzenia sieci Powiatowych Biur Biznes Lubelskie,

promowanie aktywności sektora publicznego oraz Instytucji Otoczenia Biznesu  na rzecz wspierania przedsiębiorczości, w szczególności tworzenia przyjaznego klimatu dla jej działalności,

aktywne włączanie się w realizację działań poszczególnych Powiatowych Biur Biznes Lubelskie z biznesem oraz dla biznesu.

 

Ufamy, iż powołane do życia Powiatowe Biura Biznes Lubelskie jako punkty kontaktowe inicjujące kierunki rozwoju współdziałania inwestorów, eksporterów i Instytucji Otoczenia Biznesu odegrają niebagatelną rolę w aktywnej informacji i promocji regionu zarówno w kraju, jak i na rynkach zagranicznych.

  

Podpisanie porozumienia ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie

Chcąc wzmacniać działania samorządów trzeba też umiejętnie motywować do działania wszystkie jednostki. Podpisanie porozumienia ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie również się do tego przyczyni. Jest to kolejny krok ku współpracy, który ma na celu inaugurację konkursu Gmina na 5!. Główna idea konkursu opiera się na analizie atrakcyjności inwestycyjnej gmin w województwie lubelskim, którą podczas wydarzenia zaprezentowała prof. dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska – Prorektor ds. współpracy z otoczeniem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Profesor zachęcała włodarzy do zintensyfikowania działań na rzecz  pozyskiwania inwestorów.

  

prof. dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska, Prorektor ds. współpracy z otoczeniem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie:

Poziom ryzyka inwestycyjnego w województwie lubelskim jest bardzo niski co gwarantuje stabilne warunki prowadzenia działalności gospodarczej – tak bym zachęcała przyszłych inwestorów. Budujcie markę Lubelskie jako region, w którym można smakować życie na różne sposoby.

 

Kurzętnik inspiruje biznes

Dowodem na to, że nawet mała gmina ma szansę zaistnieć było wystąpienie wójta, położonej w woj. warmińsko-mazurskim, gminy Kurzętnik Wojciecha Dereszewskiego. Gmina Kurzętnik to lider w dziedzinie pozyskiwania i wspierania przedsiębiorców. Na przestrzeni ostatnich pięciu lat zanotowano 20% wzrost podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na jej terenie, obecnie jest ich blisko 600. Jednym z komponentów dialogu gospodarczego są także inicjowane przez samorząd konferencje i warsztaty dla przedsiębiorców, które tworzą platformę współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy samorządem a biznesem. Jak podkreślił wójt, efektywna współpraca powinna być inicjowana od najniższego szczebla, dlatego że – rozwój lokalny, oddziałuje na rozwój regionalny.

 

Google i Specjalne Strefy Ekonomiczne

Na koniec zebrani goście usłyszeli od Kamila Nadolskiego, przedstawiciela firmy Google dlaczego samorządy powinny współpracować z Google, a także co przyniosą zmiany w ustawie o Specjalnych Strefach Ekonomicznych, o który opowiedział Adam Kuśnierz, dyrektor Oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu TSSE.

Moderatorem wydarzenia był Maciej Orłoś, który w trakcie swojego wystąpienia opowiedział samorządom jak w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości wykorzystać wirtualny świat do budowania realnej rozpoznawalności i atrakcyjności swojego regionu.

 

źródło i fot. Organizatorzy