Dofinansowanie dla dróg lokalnych

Umowę na realizację inwestycji w pięciu kolejnych gminach podpisali wojewoda lubelski Genowefa Tokarska oraz przedstawiciele władz samorządowych z Hrubieszowa. Gmina miejska Hrubieszów otrzymała wsparcie na budowę drogi na osiedlu Basaja oraz parkingów w pasie drogowym ul. Polnej i Mickiewicza.

Reklamy

Oszczędności poprzetargowe i korekta kosztów wykonania robót pozwalają na zawarcie kolejnych umów na modernizacje i budowę dróg realizowanych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na 2008 – 2011 na terenie województwa lubelskiego.

Umowę na realizację inwestycji w pięciu kolejnych gminach podpisali wojewoda lubelski Genowefa Tokarska oraz przedstawiciele władz samorządowych z Hrubieszowa, Modliborzyc, Siedliszcza, Świdnika i Tomaszowa Lubelskiego. Dofinansowanie w kwocie 7,01 mln zł przeznaczone zostanie na remont, budowę lub przebudowę istniejącej nawierzchni na długości ponad 8 km.

Gmina miejska Hrubieszów otrzymała wsparcie na budowę drogi na osiedlu Basaja oraz parkingów w pasie drogowym ul. Polnej i Mickiewicza. W ramach zadania powstanie układ dróg gminnych o długości 0,86 km. Wielkość wsparcia wyniesie 2,88 mln zł, a całkowity koszt inwestycji to 5,84 mln zł.

Przyznane w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011″ dla województwa lubelskiego na 2011 rok środki w kwocie 66,375 mln zł zostały rozdzielone w wielkości po 50% na drogi gminne i drogi powiatowe. Łącznie dofinansowanie otrzymały 63 zadania z tego: 47 zadań prowadzonych na drogach gminnych i 16 zadań na drogach powiatowych. Umożliwi to poprawę łącznie 165 km dróg gminnych i powiatowych na terenie województwa lubelskiego, a w szczególności: przebudowę 111,4 km dróg, budowę – 12,8 km dróg i remont – 40,8 km dróg.

***

Źródło: Lubelski Urząd Wojewódzki