19 czerwca 2024

Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Hrubieszowskiego

Stowarzyszenie Aktywnych Animatorów Kultury zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe do przystąpienia do Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Hrubieszowskiego. Na spotkanie zapraszamy również osoby, które chcą założyć organizację pozarządową.

Reklamy

Pierwsze spotkanie informacyjne odbędzie się 18 września 2012 r. o godz. 10.00 w siedzibie Stowarzyszenia Aktywnych Animatorów Kultury przy ul. 3 Maja 37 (Dom Nauczyciela), w sali konferencyjnej.

 

Program spotkania:

Reklamy
  1. Rejestracja przybyłych organizacji
  2. Otwarcie spotkania i powitanie uczestników Przez Prezesa SAAK
  3. Omówienie celów FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POWIATU HRUBIESZOWSKIEGO.
  4. Omówienie form i umowy współpracy.
  5. Dyskusja
  6. Zakończenie spotkania.

 

Z FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POWIATU HRUBIESZOWSKIEGO będą mogły korzystać:

1) organizacje pozarządowe działające w terenie powiatu hrubieszowskiego, bez względu na formę prawną ich działalności, w szczególności ich pracownicy, członkowie, wolontariusze,
2) osoby fizyczne i grupy nieformalne zainteresowane założeniem i prowadzeniem organizacji pozarządowej ( stowarzyszenie, fundację, spółdzielnię socjalną).

Reklamy


W ramach Forum można skorzystać nieodpłatnie z następujących usług:
1) dostęp do Internetu ,
2) udostępnienie sali szkoleniowo-konferencyjnej (wyposażonej w projektor, ekran, sprzęt nagłaśniający),
3) dostęp do specjalistycznych czasopism i literatury, o tematyce dotyczącej III sektora,
4) doradztwo indywidualne,
5) doradztwo grupowe,
6) korzystanie ze sprzętu biurowego (komputery, urządzenie wielofunkcyjne, drukarka, skaner, faks, telefon), w zakresie niezbędnym.

SAAK, tel.: 846964880, saak@op.pl, www.saak.org.pl