Gen. bryg. dr Andrzej Knap w Akademii Zamojskiej [ZDJĘCIA]

6 czerwca, gościem Akademii Zamojskiej był gen. bryg. dr Andrzej Knap – były dowódca 6. Brygady Desantowo-Szturmowej, który ukończył m.in. szkolenia w prestiżowej amerykańskiej Szkole Wojennej Fort Benning oraz uczestniczył w misjach pokojowych w Bośni i Hercegowinie oraz Afganistanie.

Reklamy

Podczas wizyty w Uczelni, gen. Knap wygłosił wykład pt. „Eurokorpus we Wspólnej Polityce Bezpieczeństwa i Obronności. Funkcjonowanie, struktury, kompetencje”. Eurokorpus to wielonarodowa struktura wojskowa szybkiego reagowania, utworzona w celu udziału w operacjach kryzysowych, humanitarnych, ratunkowych oraz wymuszania i utrzymania pokoju, zarówno na potrzeby Unii Europejskiej, jak i NATO.
Wykład był punktem wyjścia do dyskusji ze studentami kierunku bezpieczeństwo narodowe, podczas której nie obyło się bez pytań o agresję na Ukrainę i wiarygodność międzynarodowych deklaracji, wobec tego konfliktu.

– Istotnym pytaniem jest zdolność Eurokorpusu do realizacji zadań, w tym do realizacji zadań w strukturach sił wysokiej gotowości NATO, w kontekście obecnych wydarzeń w Europie. Jest to pytanie ważne, jak ta struktura będzie się rozwijać. Istotnym czynnikiem wzmacniającym tę strukturę jest udział Polski, jako szóstego państwa ramowego. Inną ważną kwestią jest, jak struktury międzynarodowe radzą sobie w konfliktach, a w szczególności tzw. konfliktach o wysokiej intensywności, czyli takich, które obejmują działania bojowe na szeroką skalę. Z drugiej strony nie ma chyba innej alternatywy, ponieważ żadne państwo nie jest stanie przeciwstawić się samodzielnie zagrożeniu, takiemu, jakie dziś obserwujemy. Jesteśmy skazani na struktury międzynarodowe i na to, żeby te struktury rozwijać i wzmacniać – tłumaczył generał Knap. Podkreślał przy tym, że Eurokorpus nie jest żadną konkurencją dla Paktu Północnoatlantyckiego. – To nie jest konkurencja, a właściwie uzupełnienie, pomimo tego, że dysponuje niemalże tymi samymi siłami w ramach NATO i Unii Europejskiej. Chcę podkreślić, że Eurokorpus jest dedykowany również do NATO, dlatego należy go postrzegać w kontekście komplementarnym jako uzupełnienie – przekonywał gen. bryg. dr Andrzej Knap.

Spotkanie z gen. bryg. dr. Andrzejem Knapem zostało zorganizowane przez Zakład Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Zamojskiej w ramach cyklu wykładów „Akademia Zamojska dla bezpieczeństwa”.

­

­

(info i fot. AZ)


Zobacz też:

Niezłomni Zamojszczyzny – Pamięci bohaterów w 80. Rocznicę Powstania Zamojskiego

Niezłomni Zamojszczyzny – Pamięci bohaterów w 80. Rocznicę Powstania Zamojskiego