Granica: Spotkanie Pełnomocników Granicznych Polski i Białorusi

W Brześciu na Białorusi odbyło się Spotkanie Pełnomocników Granicznych Rzeczypospolitej Polskiej oraz Republiki Białoruś.

Reklamy

Stronę polską reprezentowali: Pełnomocnik Graniczny RP Odcinka Chełmskiego – Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Jarosław Frączyk, któremu towarzyszył mł. insp. celny Remigiusz Woźniak – Dyrektor Izby Celnej w Białej Podlaskiej. Stronę białoruską reprezentowali natomiast: płk Andriej Kukaro – Pełnomocnik Graniczny Republiki Białoruś odcinka Brzeskiego oraz jego zastępcy płk E. Leżnin i ppłk W. Ałtunin.

Podczas prowadzonych rozmów, pozytywnie oceniono realizację pilotażowego rozszerzenia ruchu w drogowym przejściu granicznym „Sławatycze – Domaczewo” o ruch autobusów i samochodów ciężarowych, dopuszczalnej masie całkowitej do 7,5 tony. Uczestnicy spotkania, zgodnie zarekomendowali przedłużenie tego rozwiązania o kolejne pół roku i zadeklarowali podjęcie działań ukierunkowanych na rozszerzenie ruchu, na stałe.

W trakcie spotkania Pełnomocnicy Graniczni wymienili się również informacjami w zakresie przygotowań służb, do zabezpieczenia ruchu granicznego osób i środków transportu, podczas organizowanych w przyszłym roku w Mińsku – Mistrzostw Świata w Hokeju.


Info i fot. NOSG