Granica: Spotkanie Pełnomocników Granicznych

W dniu 23 maja br., w Janowie Podlaskim odbyło się Spotkanie Pełnomocników Granicznych Rzeczypospolitej Polskiej oraz Republiki Białoruś.

Reklamy

Stronę polską reprezentowali: Pełnomocnik Graniczny RP Odcinka Chełmskiego – Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Jarosław Frączyk oraz Zastępca Pełnomocnika Granicznego RP Odcinka Chełmskiego – Zastępca Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Jacek Gartman. Stronę białoruską reprezentowali natomiast: płk Andriej Kukaro – Pełnomocnik Graniczny Republiki Białoruś odcinka Brzeskiego oraz jego zastępcy płk E. Leżnin i ppłk I. Gutnik.

Podczas rozmów podsumowano służbową działalność w ochronie wspólnego polsko – białoruskiego odcinka granicy państwowej i kontroli granicznej na poszczególnych przejściach w 2012 roku. W trakcie prowadzonych obrad podsumowano również współpracę w ramach Aparatu Pełnomocnika Granicznego, a także uzgodniono kierunki współdziałania w zakresie ochrony granicy państwowej oraz zapewniania płynnego dokonywania odpraw granicznych.


Źródło i fot: NOSG