19 czerwca 2024

Jak profesjonalnie realizować projekty społeczne

Bezpłatne szkolenia

Reklamy

4 maja Fundacja Aktywności Obywatelskiej rozpoczęła rekrutację na bezpłatne szkolenie pn. Koordynator-skutczny lider II z zakresu zarządzania projektami społecznymi. Ostatnie grupy szkoleniowe będą miały zajęcia w Parczew i Łuków.

W procesie rekrutacji, który kończy się 17 maja br., będą mogły wziąć udział kobiety i mężczyźni które/którzy ukończyły 18 rok życia, pracują i chcą podnieść swoje kwalifikacje oraz jednocześnie zamieszkują w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego lub są zatrudnione na terenie województwa lubelskiego.

Reklamy

Priorytetowo traktowane są uczestnicy/uczestniczki z terenów wiejskich i małych miast oraz powyżej 50 roku życia.

Reklamy

W ramach szkolenia przewidziane są zajęcia dotyczące zarówno realizacji projektów m.in. aspekty prawne, aspekty finansowe realizacji projektów, sprawozdawczość, monitoring i ewaluacja, promocja projektów, jak i moduły z zakresu komunikacji interpersonalnej, rozwoju zawodowego czy zarządzania zasobami ludzkimi.

Szkolenie obejmuje łącznie 96 godzin i realizowane jest w systemie, który umożliwia godzenie ich z pracą zawodową. Część jest prowadzona popołudniami, część w soboty.

Zajęcia odbywają się przez średnio 3,5 miesiąca, rozpoczęcie szkoleń już w czerwcu.

Udział w szkoleniach jest bezpłatny.

Więcej informacji o projekcie na stronie www.fao.org.pl

Szkolenie realizuje Fundacja Aktywności Obywatelskiej w ramach projektu pt.: Koordynator – skuteczny lider II współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, którego celem jest podwyższenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych 180 kobiet i mężczyzn z Lubelszczyzny w zakresie zarządzania projektami społecznymi.