Konkurs na stronę internetową Powiatu Hrubieszowskiego

Celem konkursu jest uwrażliwianie jego uczestników na twórcze i oryginalne przedstawienie walorów geograficznych, ekonomicznych i turystycznych powiatu hrubieszowskiego oraz propagowanie go za pomocą Internetu.

Reklamy

u>REGULAMIN KONKURSU NA STRONĘ INTERNETOWĄ
POWIATU HRUBIESZOWSKIEGO

Celem konkursu jest uwrażliwianie jego uczestników na twórcze i oryginalne przedstawienie walorów geograficznych, ekonomicznych i turystycznych powiatu hrubieszowskiego oraz propagowanie go za pomocą Internetu. Projekt strony powinien odwoływać się do historii, kultury i przyrody Hrubieszowszczyzny.

Zadaniem konkursu jest też propagowanie wysokiej jakości walorów estetycznych i funkcjonalnych autorskich stron internetowych oraz pokazanie możliwości płynących z umiejętnego posługiwania się multimediami.

Konkurs na charakter otwarty, może brać w nim udział każdy internauta bez względu na wiek i miejsce zamieszkania.

Przedmiotem konkursu jest autorska strona internetowa tematycznie związana z hasłem „POWIAT HRUBIESZOWSKI”.

Strona zgłaszana do konkursu powinna być przygotowana w formacie umożliwiającym oglądanie jej za pomocą przeglądarek Explorer, Mozilla Firefox i Netscape (wersja 6 i wyższe).
Udział w konkursie wymaga wypełnienia formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronach:
www.starostwo.hrubieszow.pl >>
www.pbphrubieszow.com.pl >>

Formularz zgłoszeniowy i oświadczenie należy przesłać na adres:
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Hrubieszowie
ul. 3-go Maja 11
22-500 Hrubieszów

Formularz zgłoszeniowy zawiera dane uczestnika-autora strony, tytuł oraz link do strony zgłoszonej na konkurs. W konkursie mogą uczestniczyć jedynie autorzy zgłoszonych stron.
Strony www należy zgłaszać do 15 kwietnia 2009 r, strony zgłoszone po tym terminie nie będą brały udziału w konkursie.

Organizatorzy rezerwują sobie prawo eliminowania stron zawierających treści niezgodne z tematyką konkursu oraz obrażające uczucia narodowe, religijne itp.

Za zgodą autora organizatorzy mogą wykorzystywać nadesłane prace.

Nadesłane prace oceniać będzie jury złożone z plastyków, informatyków, przedstawiciela Rady Programowej i Komitetu Organizacyjnego obchodów jubileuszowych powiatu hrubieszowskiego.

Przy ocenie będą brane pod uwagę kryteria :
– oryginalność i kompletność treści zawartych na stronie,
– oryginalność sposobu przedstawienia tematu,
– informacyjne
– estetyczne
– użytkowe
– techniczne
– zgodność z regulaminem
– dodatkowo premiowane będą prace przygotowane w kilku wersjach językowych.

Jury przyznaje nagrody oraz wyróżnienia; przewiduje się laptop jako nagrodę główną.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w trakcie uroczystości obchodów jubileuszowych powiatu hrubieszowskiego.

Dokładna data i miejsce zostaną podane w programie, na stronie internetowej oraz w broszurze.

Tytuły zgłoszonych prac wraz z linkami zostaną udostępnione 30 kwietnia 2009 r.

Przewiduje się uruchomienie wątku (pt. „Prace konkursowe”) na internetowym forum dyskusyjnym Powiatowej Biblioteki Publicznej w Hrubieszowie zachęcającego do umieszczania komentarzy dotyczących zgłoszonych prac. Link do komentarzy zostanie umieszczony również na stronie www.pbphrubieszow.com.pl/konkursy/strona/ pod wykazem prac konkursowych.

***

Pliki do pobrania

Formularz zgłoszeniowy >>

Oświadczenie autora >>