Kresowianie bądźcie sobą! 70. rocznica rzezi wołyńskiej

Dlaczego jeszcze dziś, choć stoimy, już wobec 70 – tej rocznicy rzezi wołyńskiej, wciąż prawda o tych wydarzeniach przez, tak wielu i z takim rozmachem jest ukrywana, a nawet zakłamywana? Otóż wielu wprost powołuje się na polityczną poprawność, ze szczególnym wskazaniem na potrzebę dobrych, możliwie najlepszych stosunków z młodym państwem ukraińskim.

Reklamy

Problem jednak w tym, że z tego typu argumentacją nie można dyskutować, nie można bowiem poważnie pochylać się nad czymś, co w swojej istocie jest od początku niegodne i z zasady hańbiące. Z bardzo prostego, oczywistego powodu: setki tysięcy niewinnych, polskich ofiar ukrainskich nacjonalistów, spod znaku OUN-UPA, nigdy nie mogą i nigdy nie będą, jakąkolwiek formą przetargu dla możnych tego świata. Non possumus – nie pomarli bowiem Ci, którzy żyją w pamięci narodu.

 

 

26. 06.2013 r. Glasgow Scotland

Sławomir Tomasz Roch

 

KRESOWIANIE BĄDŹCIE SOBĄ

NIE BÓJCIE SIĘ, BĄDŹCIE MOCNI, SOLIDARNI W WALCE ZE ZŁEM

Jednym z najbardziej tragicznych rozdziałów naszej historii w latach II wojny światowej były zbrodnie, jakich dopuścili się nacjonaliści ukraińscy na polskich i w daleko mniejszym stopniu, ukraińskich rodzinach, zamieszkałych na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. Wydarzenia te z wielu powodów długo musiały czekać, aby nastał stosowny czas do ich naświetlenia i udokumentowania. Dopiero od kilkunastu lat możemy mówić o sprzyjających możliwościach badania tego, jakże trudnego problemu. W ostatnich latach zapanowała nawet moda na badanie, lub tylko interesowanie się stosunkami polsko-ukraińskimi. Jest to na pewno skutek wytworzenia się nowej sytuacji geopolitycznej po rozpadzie ZSRR, na gruzach którego powstały niepodległe państwa takie jak: Estonia, Łotwa, Litwa, Białoruś i Ukraina i wiele innych. Dla Polski jako narodu i państwa wydarzenie to miało niebagatelne znaczenie. Przed polską polityką zagraniczną stanęło bowiem, ogromnie ważkie zadanie, wypracowania generalnej koncepcji prowadzenia polityki wschodniej w obliczu powstania, u naszych wschodnich granic, nowych suwerennych państw.

Z historii obu narodów i dotychczasowego doświadczenia wynika, że w interesie Ukrainy i Polski jest żyć w zgodzie. Jednakże zgoda musi mieć swe oparcie we wzajemnym zaufaniu, stan zgody można osiągnąć pod warunkiem usunięcia wszystkich elementów panującego, tak długo braku zaufania i podejrzeń, co do nieszczerych intencji. Ale  czy można się dziwić ludziom, którzy zapoznawszy się wcześniej z wielce haniebnymi metodami zwalczania żywiołu polskiego i żydowskiego na Rusi, krzywią się na sam widok Bohdana Chmielnickiego. A przecież ów hetman i wielu jemu podobnych na Ukrainie, zaliczani są do grona największych bohaterów narodowych. Ba, stawia się im okazałe pomniki, a rodzima literatura wynosi ich pod niebiosa, stawiając za wzór dla nowych pokoleń Ukraińców. O zgrozo! Jakie niekiedy myśli mogą się rodzić w niejednym, niewyrobionym, młodym sercu ukraińskim, wszak wielki batiuszka narodu Bohdan Chmielnicki rezał Żydówi Lachów, aż się wióry sypały (może nie własnoręcznie, ale robiły to na potęgę, jego wojska kozackie, a on nie umiał, albo nie chciał nad tym zapanować). A sławny Szymon Petlura, dobrze znany w Polsce, jako sojusznik Józefa Piłsudskiego na Ukrainie w 1920 r., czy wiedział, co działo się na głębokiej prowincji?! Czy umiał i chciał temu zapobiec?

I czasy najnowsze, na przeszkodzie w ustanowieniu, faktycznie dobrosąsiedzkich stosunków, stał przez lata nabrzmiały problem skutków działalności Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (OUN) i jej tworu Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA). Na tych dwóch organizacjach, ciąży bowiem wielkie piętno, odpowiedzialność za przeprowadzenie w latach 1943-1947 eksterminacji społeczności polskiej Wołynia, Podola, Polesia, Pokucia, Bieszczad i Lubelszczyzny w wyniku czego śmierć poniosło setki tysięcy ludzi. Tymczasem dziś na Ukrainie, zbrodniarzom tym stawia się okazałe pomniki, a ulice i place nazywa się ich imieniem. Młody człowiek po tamtej stronie rzeki Bug, takie rzeczy chłonie, a po pewnym czasie zasiane w nim ziarno wzrasta i jakie są tego owoce: Boże uchowaj!

Ostatnie lata, obfitujące w tak wiele pozytywnych zmian i na tym polu przyniosły dobre rozwiązania. Narodziło się całe mnóstwo mniejszych i większych inicjatyw,  zmierzających w prostej drodze do ostatecznego, wyjaśnienia tamtej, wielkiej hekatomby naszego narodu. Warto tu wspomnieć historyczne spotkanie Polaków i Ukraińców wraz z ich prezydentami w 2003 r. w Porycku (Pawliwka) na Ukrainie. Właśnie tam, na zbiorowej mogile setek mieszkańców Porycka i okolic, brutalnie pomordowanych w trakcie odprawiającego się nabożeństwa w kościele p.w. Trójcy Świętej i Świętego Michała Archanioła 11 lipca 1943 r., dokładnie 60 lat później, zaplanowano centralne uroczystości, w duchu wzajemnego wybaczenia i pojednania. Miałem tę łaskę, osobiście uczestniczyć w tych uroczystościach, z udziałem kard. Mariana Jaworskiego ze Lwowa oraz wielu naocznych świadków, tamtych krwawych nocy na Wołyniu.

Wydawało się nam wszystkim, że ta wspólna msza święta w Porycku, będzie prawdziwie początkiem długiego, ale rzeczywistego procesu pojednania, pomiędzy Polakami i Ukraińcami, zatem dalczego tak się właśnie nie stało. Dlaczego jeszcze dziś, choć stoimy, już wobec 70 – tej rocznicy rzezi wołyńskiej, wciąż prawda o tych wydarzeniach przez, tak wielu i z takim rozmachem jest ukrywana, a nawet zakłamywana? Otóż wielu wprost powołuje się na polityczną poprawność, ze szczególnym wskazaniem na potrzebę dobrych, możliwie najlepszych stosunków z młodym państwem ukraińskim. Problem jednak w tym, że z tego typu argumentacją nie można dyskutować, nie można bowiem poważnie pochylać się nad czymś, co w swojej istocie jest od początku niegodne i z zasady hańbiące. Z bardzo prostego, oczywistego powodu: setki tysięcy niewinnych, polskich ofiar ukraińskich nacjonalistów, spod znaku OUN-UPA, nigdy nie mogą i nigdy nie będą, jakąkolwiek formą przetargu dla możnych tego świata. Non possumus – nie pomarli bowiem Ci, którzy żyją w pamięci narodu.

Poniżej zamieszczam bogatą informację godnych obchodów 70 – tej rocznicy ludobójstwa na Wołyniu i Kresach, dla przykładu: w sanktuarium narodu Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze, w Warszawie na Placu Trzech Krzyży i na Placu Zamkowym oraz w Radymnie na Ziemi Przemyskiej W załączniku dołączam wiele cennych materiałów, które z powodzeniem można i trzeba (w miarę własnych możliwości), rozpropagować w swoich parafiach i w swoich środowiskach, znaleźć tam można także informację o obchodach rocznicowych w całej Polsce.


NA JASNĄ GÓRĘ

W liście otwartym Światowego Kongresu Kresowian do Kresowian i Przyjaciół Kresów, czytamy: „Drodzy Przyjaciele! Jak co roku – zapraszamy w pierwszą niedzielę lipca, na XIX Zjazd i Pielgrzymkę Kresowian na Jasną Górę. Uroczystości zainauguruje  o godz. 9.30 w kaplicy Cudownego Obrazu msza święta, podczas której homilię wygłosi Kustosz Narodowej Pamięci –  ks. Tadeusz Isakowicz – Zaleski. Jasnogórski Zjazd organizowany jest w okresie kulminacji obchodów 70 rocznicy ludobójstwa dokonanego przez OUN UPA na Kresach,  w przeddzień  rocznicowych uroczystości w Warszawie. Z tego tez względu  pragniemy, jako organizatorzy, nadać mu szczególny wymiar.

Podjęliśmy próbę wkomponowania uroczystości na Jasnej Górze w kalendarz  obchodów ogólnopolskich  tak, aby podnieść ich rangę, wesprzeć naszą zbiorową modlitwą i  z Jasnej Góry zaapelować o masowy udział w warszawskich uroczystościach  w dniu 11 lipca. Chcieliśmy także stworzyć taką rocznicową formułę Zjazdu, w której znalazłby dla siebie miejsce każdy, kto  chciałby dołożyć osobistą cegiełkę do aktu pamięci o ofiarach banderowskiego ludobójstwa. Służyć temu będzie WOŁANIE Z JASNEJ GÓRY O PRAWDĘ I PAMIĘĆ, Litania Wołyńska, a także Marsz Pokoleń Kresowych pod jasnogórski szczyt i złożenie pod figurą Matki Najświętszej – Krzyża Pamięci Ofiar Ludobójstwa  dokonanego przez OUN – UPA. Realizujemy ten pomysł wraz z patriotyczną młodzieżą, która w ten sposób chce dać wyraz ciągłości pokoleniowej pamięci o Dzieciach Kresów. Przygotowywana prezentacja multimedialna młodych, będzie połączeniem spektaklu teatralnego, filmów, fotografii archiwalnej, fragmentów starych kronik, muzyki. Skonstruowana w ten sposób Niedokończona Msza Wołyńska ma w swoich  częściach pokazać koleje polskich, kresowych losów.

Przewidziano w programie: INTROIT – Zaginiona Atlantyda – Życie codzienne na dawnych Kresach (T.K. Kozłowski), KYRIE – Koniec naszego świata – wybuch II wojny światowej, DIES IRAE – Dzieci Kresów – przywrócone pamięci. (Teatr ERATO), AGNUS DEI – Młodzi jako most – przenoszący pamięć o ofiarach ludobójstwa na następne pokolenia, LITANIA WOŁYNSKA – i koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu młodych Polaków z Wołynia.

Każdy z uczestników Zjazdu – może wziąć udział w wołaniu o pamięć i prawdę poprzez czytanie wspomnień Kresowian cudem ocalonych z banderowskiego holocaustu. Scenariusz dla tych prezentacji stanowić bedzie 3-tomowe dzieło: „Dzieci Kresów” dr Lucyny Kulińskiej. Poszczególne teksty do prezentacji przekazywać będą  zainteresowanym członkowie Młodzieżowego Studia „Lwowskiej Fali”. Oczekujemy też, że każdy z uczestników Zjazdu dołoży znicz, jako swoją cząstkę biało-czerwonego Krzyża Pamięci.

Nie wysyłamy Państwu  indywidualnych, imiennych zaproszeń. Nie jesteśmy w stanie dotrzeć do tak wielkiej liczby zainteresowanych drogą pocztową. Zaproszenia kierujemy poprzez media i Internet. Liczymy na to, że każdy kto poczuwa się do uczestniczenia wraz  z nami w tym religijnym akcie pamięci – przyjedzie, jak co roku, na Jasną Gore i jeśli siły pozwolą – dotrwa z nami do jasnogórskiego apelu. Wszystkich więc Was – bez względu na zajmowane stanowiska, honory i zasługi –  jednakowo serdecznie zapraszamy, bo wszyscy jednako, jako Boże dzieci  – jesteśmy równi  przed Matką Najświętszą na Jasnej Górze.

Oczekując Waszej obecności w Sanktuarium Jasnogórskim  w dniu 7 lipca br. – wyrażamy najgłębsze uznanie dla wszystkich organizatorów dotychczasowych lokalnych uroczystości rocznicowych; ludzi, którzy dołożyli wszelkich starań, by w swoich środowiskach, godnie uczcić pamięć Rodaków pomordowanych na Kresach Wschodnich II RP. Kresowianie jednością silni! O tę jedność w szczególnym dla nas momencie  – apeluję w imieniu Światowego Kongresu Kresowian. Info: kongreskresowian@vp.pl   tel: 507-169-825, W załączeniu: plakat – program. Bytom 18.06.2013, Danuta Skalska – rzecznik ŚKK                   


DO WARSZAWY

Centralne uroczystości z okazji 70 – tej rocznicy, odbedą się w mieście stołecznym, a głównym organizatorem jest Społeczny Komitet Organizacyjny Obchodów Rocznicy 11 Lipca, który opublikował z tego tytułu list otwarty. Czytamy tam: „Ludobójstwo dokonane na ludności polskiej przez nacjonalistów ukraińskich podczas II wojny światowej było jedną z najstraszniejszych zbrodni w historii narodu polskiego. Te tragiczne wydarzenia wspominamy 11 lipca w rocznicę wołyńskiej „krwawej niedzieli”, kiedy równocześnie wymordowano Polaków w 99 miejscowościach na Wołyniu.

Społeczny Komitet Organizacyjny Obchodów Rocznicy 11 Lipca stawia sobie za cel godne uczczenie pamięci ofiar i uszanowanie ich rodzin, pośród których żyją jeszcze świadkowie tortur i zabójstw swoich najbliższych, przywrócenie świadomość społecznej o zagładzie ludności cywilnej w województwach: wołyńskim, lwowskim, tarnopolskim, stanisławowskim, poleskim i lubelskim, o zbrodni dokonanej na obywatelach polskich przez ich sąsiadów, obywateli polskich – członków szowinistycznych formacji OUN-UPA, 14 Dywizji SS „Galizien” oraz policji ukraińskiej przy współudziale ludności chłopskiej i części kleru grekokatolickiego. Prawie pięć tysięcy miejsc, prawie dwieście tysięcy bezbronnych ofiar wciąż czeka na upamiętnienie, a tysiące żyjących – na przywrócenie prawdy historycznej o planowym i okrutnym likwidowaniu narodu polskiego. Uważamy za swój obowiązek przestrzeganie młodego pokolenia przed wpływem i skutkami ideologii opartej na nienawiści i pogardzie dla człowieka. 

Przez lata państwo polskie nie objęło opieką psychologiczną rodzin ofiar. Ocaleni z pogromów z trudnością mówili o tym, co widzieli. Traumę rodziców i dziadków wyniesioną z doświadczeń II wojny odziedziczyli ich potomkowie. Społeczny Komitet Organizacyjny Obchodów Rocznicy 11 Lipca zaprasza do współpracy. Solidarność z  ofiarami i ich rodzinami jest naszym wspólnym obowiązkiem. Tym bardziej, że Marsz Pamięci będzie pierwszym po wojnie Marszem Jedności i Solidarności Kresów. Na transparentach napiszmy nazwy miejscowości, w których przed wojną zamieszkiwali członkowie poszczególnych organizacji kresowych idących w pochodzie ( np. Podkamień, Huta Pieniacka, Lwów, Krzemieniec itd.). 

Głęboko wierzymy, że wszystkie kresowe organizacje i sympatycy ruchu kresowego wezmą udział w Marszu Pamięci, niezależnie od tego, z jaką prowincją zabraną są związane. Niech nie zabraknie obok Wołyniaków rodzin z dawnych województw: wileńskiego, nowogródzkiego, poleskiego, tarnopolskiego,  lwowskiego i stanisawowskiego, z ziem I Rzeczypospolitej. Informacje:  Społeczny Komitet Organizacyjny Obchodów Rocznicy 11 Lipca – Ewa Szakalicka tel. kom. 609 963 763, Aleksandra Biniszewska tel. kom. 602 603 588, http://fok.waw.pl

Oto program Obchodów 70 Rocznicy Zbrodni Wołyńskiej i Solidarności Kresowian w Warszawie 11 lipca 2013 r.:

12:00  Msza św. w kościele pod wezwaniem św. Aleksandra na Pl. Trzech Krzyży w Warszawie.

13:30  Marsz Pamięci z Pl. Trzech Krzyży, ul. Nowym Światem,  ul. Krakowskim Przedmieściem do Pl. Zamkowego. Złożenie kwiatów pod tablicą pamiątkową umieszczoną na Domu Polonii ul. Krakowskie Przedmieście 64, przemówienia okolicznościowe, zaprezentowanie stowarzyszeń kresowych, zaproszenie do udziału w imprezach towarzyszących.

16:00 Koncert Pamięci – część artystyczna na zakończenie zgromadzenia publicznego.  Tłem dla wykonania dzieła muzycznego będzie inscenizacja stworzona z przedwojennych fotografii Polaków, którzy w 1943 roku zostali pomordowani na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. W ten sposób pragniemy  ożywić pamięć o ofiarach.

18:00 zakończenie oficjalnych obchodów w Warszawie na Placu Zamkowym. 

Z wyrazami szacunku: dr Lucyna Kulińska, dyr. Aleksandra Biniszewska, red. Ewa Szakalicka


I W RADYMNIE

Przemyskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej „X D.O.K.”, Burmistrz Miasta Radymno, Miasto Stalowa Wola, Miejski Ośrodek Kultury w Radymnie organizują 20 i 21 lipca w Radymnie (powiat jarosławski, woj. podkarpackie) dwudniowe obchody 70. rocznicy ludobójstwa na Kresach Wschodnich dokonanego przez OUN-UPA na ludności polskiej, czeskiej, ormiańskiej, rosyjskiej, żydowskiej i ukraińskiej.

W pierwszym dniu (20 lipca – sobota) zapraszamy o godzinie 20:30 na plac obok zalewu przy ul. Budowlanych, gdzie odbędzie się rekonstrukcja historyczna o tytule „Wołyń 1943 – nie o zemstę, lecz o pamięć wołają ofiary”. W drugim dniu (21 lipca – niedziela) o godz. 11:00 w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa (ul. kardynała S. Wyszyńskiego) zostanie odprawiona Msza św. w intencji ofiar. Ta szczególna forma obchodów ma na celu przywrócenie pamięci o niewinnych ofiarach tegoż ludobójstwa i dążenie do pojednania poprzez ukazanie prawdy historycznej.

Miło nam poinformować, że komitet honorowy naszego przedsięwzięcia tworzą: prof. Władysław Filar, Ewa Siemaszko, ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, Anna Ostromęcka-Lewak – Okręg Wołyński Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Lucyna Kulińska – prezes Społecznej Fundacji Pamięci Narodu Polskiego, płk. Jan Niewiński, gen. Mirosław Hermaszewski, prof. Jacek Wilczur, kompozytor Krzesimir Dębski i kapelan 27. Wołyńskiej DP AK ks. płk. Andrzej Jakubiak.

Przemyskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej „X D.O.K.” działa formalnie od 11 maja 2007 r. Jesteśmy znani z wielu ciekawych i zrobionych z rozmachem rekonstrukcji, m.in. „Operacji Barbarossa – bitwa o Przemyśl” (2007 r.), czy rekonstrukcji historycznej o nazwie „Przemyśl – wrzesień 1939” z 2008 r., którą obejrzało aż 15 tysięcy widzów. W 2009 r. w Przemyślu przeprowadziliśmy niesamowitą inscenizację historyczną „A mury runą…”, przedstawiającą wydarzenia w Polsce od 1946 do 1989 r., czyli od instalacji aż do upadku komunizmu w naszej Ojczyźnie. W trakcie niej wystąpiło kilkuset statystów i co ciekawe, akcja rozgrywała się w kilku miejscach Starego Miasta w Przemyślu. W lutym 2010 r. ponownie w Przemyślu zorganizowaliśmy wielkie widowisko historyczno-teatralne „Na nieludzką ziemię…”, które było częścią obchodów 70. rocznicy deportacji obywateli Polski w głąb ZSRR. W inscenizacji wystąpiło około pół tysiąca statystów i aktorów, ponadto w widowisku wziął udział autentyczny pociąg z wagonami z lat 30-tych, sprowadzony specjalnie ze Skansenu Taboru Kolejowego w Chabówce. Ponadto prowadzimy akcje edukacyjne, realizujemy spektakle teatralne o tematyce historyczno – patriotycznej oraz szereg przedsięwzięć, widowisk historycznych na terenie całego Podkarpacia.

Jesteśmy przekonani, iż rekonstrukcja, którą zrealizujemy uzmysłowi całej Polsce tragedię, która wydarzyła się 70 lat temu, odda należytą cześć i pamięć o pomordowanych oraz nie pozwoli na zakłamywanie historii przez niektórych ukraińskich publicystów oraz tzw. polityczną poprawność.

 

Wykaz miejsc parkingowych dla zmotoryzowanych widzów:

https://maps.google.pl/maps/ms?msid=203437776694243281912.0004c49f67d70ef961778&msa=0&ll=49.951462,22.821404&spn=0.003749,0.010568

 

Mirosław Majkowski, Prezes PSRH X D.O.K.

 


PROGRAM OBYWATELSKICH OBCHODÓW

70. ROCZNICY LUDOBÓJSTWA POLAKÓW

DOKONANEGO PRZEZ MACJONALISTÓW UKRAIŃSKICH

POLESIE, WOŁYŃ, MAŁOPOLSKA WSCHODNIA, LUBELSZCZYZNA

2013 ROK

 


DEKLARACJA

SPOŁECZNEGO KOMITETU ORGANIZACYJNEGO OBCHODÓW

ROCZNICY 11 LIPCA

 

            Ludobójstwo dokonane na ludności polskiej przez nacjonalistów ukraińskich podczas II wojny światowej było jedną z najstraszniejszych zbrodni w historii narodu polskiego. Te tragiczne wydarzenia wspominamy 11 lipca w rocznicę wołyńskiej „krwawej niedzieli”, kiedy równocześnie wymordowano Polaków w 99 miejscowościach na Wołyniu.

            Społeczny Komitet Organizacyjny Obchodów Rocznicy 11 Lipca stawia sobie za cel godne uczczenie pamięci ofiar i uszanowanie ich rodzin, pośród których żyją jeszcze świadkowie tortur i zabójstw swoich najbliższych, przywrócenie świadomość społecznej o zagładzie ludności cywilnej w województwach: wołyńskim, lwowskim, tarnopolskim, stanisławowskim, poleskim i lubelskim, o zbrodni dokonanej na obywatelach polskich przez ich sąsiadów, obywateli polskich – członków szowinistycznych formacji OUN-UPA, 14 Dywizji SS „Galizien” oraz policji ukraińskiej przy współudziale ludności chłopskiej i części kleru grekokatolickiego. Prawie pięć tysięcy miejsc, prawie dwieście tysięcy bezbronnych ofiar wciąż czeka na upamiętnienie, a tysiące żyjących – na przywrócenie prawdy historycznej o planowym i okrutnym likwidowaniu narodu polskiego. Uważamy za swój obowiązek przestrzeganie młodego pokolenia przed wpływem i skutkami ideologii opartej na nienawiści i pogardzie dla człowieka. 

            Przez lata państwo polskie nie objęło opieką psychologiczną rodzin ofiar. Ocaleni z pogromów z trudnością mówili o tym, co widzieli. Traumę rodziców i dziadków wyniesioną z doświadczeń II wojny odziedziczyli ich potomkowie. 

            Społeczny Komitet Organizacyjny Obchodów Rocznicy 11 Lipca zaprasza do współpracy. Solidarność z  ofiarami i ich rodzinami jest naszym wspólnym obowiązkiem.

 


PROGRAM OBYWATELSKICH

OBCHODÓW 70. ROCZNICY LUDOBÓJSTWA

NA WOŁYNIU I W MAŁOPOLSCE WSCHODNIEJ

11 LIPCA 2013 r. W WARSZAWIE                                                                    

 

12:00  Msza św. w kościele pod wezwaniem św. Aleksandra na Pl. Trzech Krzyży w Warszawie.

 

13:30  Marsz Pamięci z Pl. Trzech Krzyży, ul. Nowym Światem,  ul. Krakowskim Przedmieściem do Pl. Zamkowego. Złożenie kwiatów pod tablicą pamiątkową umieszczoną na Domu Polonii ul. Krakowskie Przedmieście 64, przemówienia okolicznościowe, zaprezentowanie stowarzyszeń kresowych, zaproszenie do udziału w imprezach towarzyszących.

 

16:00 Koncert Pamięci – część artystyczna na zakończenie zgromadzenia publicznego.  Tłem dla wykonania dzieła muzycznego będzie inscenizacja stworzona z przedwojennych fotografii Polaków, którzy w 1943 roku zostali pomordowani na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. W ten sposób pragniemy  ożywić pamięć o ofiarach.

 

18:00 zakończenie oficjalnych obchodów w Warszawie na Placu Zamkowym.

 

 

Społeczny Komitet Organizacyjny Obchodów Rocznicy 11 Lipca, tel. 609 963 763, tel. 602 603 588OBCHODY W POLSCE I POZA GRANICAMI  (źródło www.isakowicz.pl )

4 lutego, g. 16.00 – Tarnów – klasztor sióstr Sacre Coeur przy ul. Pszennej 1 – Msza św. za ofiary ludobójstwa dokonanego przez UPA na Kresach. Projekcja filmu pt. „Kryptonim Pożogą” reż. Wincenty Ronisz, spotkanie z dr Pawłem Należniakiem IPN –  prelekcja pt. „Zbrodnie nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej Wołynia w latach 1943-1944.  

9 lutego –  Wschowa, uroczystości nieupamiętniające 70. rocznice  ludobójstwa pokonanego przez UPA.

11 lutego, g. 11.30 – Kraków, Szkoła Mistrzów Sportowych –  ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, prelekcja z okazji 70. rocznicy Krwawej Niedzieli na Wołyniu.

14 lutego, g. 17.00 – Milicz, Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej przy ul. 11 Listopada – ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, prelekcja ze slajdami – „Przyczyny i przebieg ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich na Kresach Wschodnich”.  

3 marca – Łagiewniki k. Dzierżoniowa – „Dzień Kresowiaka”. 

g. 13.00 – Msza św. za ofiary ludobójstwa na Kresach. Program artystyczny w Gminnym Ośrodku Kultury  w wykonaniu uczniów Gimnazjum im. Piastów Śląskich i Chóru „Canzona”.  

3 marca – Babice k. Głubczyc – Msza św. i uroczystości upamiętniające zagładę Huty Pieniackiej przez ukraińskich kolaborantów z SS Galizien.  

8 marca, g. 18.00 – Kępno, Dom Parafialny, ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski wykład „Przemilczane ludobójstwo na Kresach”. 

9 marca, g. 18.00 – Świnoujście, ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski  wykład „Przemilczane ludobójstwo na Kresach”.  

14 marca, g. 18.00 – Elbląg, sala konferencyjna PiS, ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, wykład „Przemilczane ludobójstwo na Kresach”.  

12 marca, 18.00 – Ursus, Klub „Arsus” przy ul. Traktorzystów 14, Federacja Organizacji Kresowych zaprasza na film Ewy Szakalickiej pt. „Czas pamięci”. Po filmie dyskusja. 

16 marca g. 16.00 Starostwo Powiatowe w Wołowie, pokaz filmu Ewy Szakalickiej „Wyrok śmierci”.

g. 18.00  Msza św. w intencji pomordowanych w Podkamieniu w kościele p. w. św. Wawrzyńca

17 marca, g. 16.00 – Męcinka, Dom Ludowy, ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski wykład „Przemilczane ludobójstwo na Kresach”. 

19 marca, g. 20.00 – Jawor,  Kaplica Miłosierdzia Bożego, ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski wykład „Przemilczane ludobójstwo na Kresach”.

10 kwietnia, g. 16.40 – Liblin, KUL, spotkanie autorskie Ewą Szakalicką połączone z projekcją filmów dokumentalnych „Śmierć po raz setny”  i „Wyrok śmierci”. Komentarz dr Leon Popek (IPN Lublin) .

11 kwietnia, g. 18.00 – Mysłowice, Katolicki Dom Ludowy przy pl. Mieroszewskich, ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski wykład „Przemilczane ludobójstwo na Kresach”.  

12 kwietnia – Krosno, Dzień Pamięci o ofiarach ludobójstwa banderowskiego na Kresach.

12 kwietnia, g. 17.00 – Jasło, Sala Cechów Różnych przy ul. Czackiego 17, ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski spotkanie autorskie i prelekcja „Przemilczane ludobójstwo na Kresach”.

13 kwietnia – Przemyśl, Uroczystości kresowe.

14 kwietnia, g. 11.00 – Gliwice, kościół ormiański prz ul. Mikolowskiej – Msza św. za Ormian pomordowanych w Turcji oraz Polaków i Ormian pomordowanych przez UPA w Kutach nad Czeremoszem

15 kwietnia, g. 11.00 – Rakowice Wielkie k. Lwówka Śląskiego, Dzień Pamięci o Ofiarach Ludobójstwa na Kresach, ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski otwarcie wystawy i wykład dla uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno-Technicznych.   

17 kwietnia 2013, g. 12 – Poznań, sala konferencyjna biurowca Delta przy ul. Towarowej 35, wykład Ewy Siemaszko „Wołyń 1943  – traumatyczna pamięć” w ramach spotkań w Klubie Historycznym im. gen. Roweckiego „Grota” przy Oddziale IPN w Poznaniu.

17 kwietnia, g. 12.00 i 18.00 – Warszawa, Dom Spotkań z Historią przy ul. Karowej 20, prezentacja Tomasz Kuby Kozłowskiego „Zagłada Janowej Doliny”.  

17 kwietnia  g. 17.30 – Warszawa, ul. Zielna 39 (Budynek PAST-y), Ewa Szakalicka zaprezentuje film pt. „Wyrok śmierci”. Aleksandra Biniszewska dyrektor Muzeum Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Kuklówce Radziejowickiej poprowadzi dyskusję na temat 70 rocznicy ludobójstwa ukraińskiego na Polakach.

18 kwietnia, g. 18.00 – Łódź, sala katechetyczna parafii pw. Podwyższenia Krzyża przy  ul. Sienkiewicza 38, ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski wykład „Przemilczane ludobójstwo na Kresach”.

19 kwietnia – Warka,  Dzień Pamięci o Ofiarach Ludobójstwa na Kresach.

g. 12.00 –  ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski wykład „Przemilczane ludobójstwo na Kresach” dla uczniów Liceum im. Piotra Wysockiego.

g. 18.00 – Centrum Rekreacji przy ul. Warszawskiej 45, ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski wykład „Przemilczane ludobójstwo na Kresach” dla wszystkich.

20 kwietnia, g. 16.00 – Kraków, parafia św. Mikołaja przy ul. Kopernika – Msza św. za Ormian pomordowanych w Turcji oraz Polaków i Ormian pomordowanych przez UPA w Kutach nad Czeremoszem.

21 kwietnia, g. 14.00 – Wrocław, kościół dominikanów przy pl. Dominikański, Msza św. za Ormian pomordowanych w Turcji oraz Polaków i Ormian pomordowanych przez UPA w Kutach nad Czeremoszem.

22 kwietnia, g. 18.00 – Szczecin, Zespół Szkół Salezjańskich przy ul. Ku Słońcu 124, ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski wykład „Przemilczane ludobójstwo na Kresach” (otwarty dla wszystkich).

23 kwietnia, g. 18.00 – Ostrów Wielkopolski, Główna Biblioteka Publicczka przy ul. Wolności 2, ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski wykład „Przemilczane ludobójstwo na Kresach”.

24 kwietnia, g. 18.00 – Stargard Szczeciński, Dom Kultury Kolejarz ul Szczecińska 15, ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski wykład „Przemilczane ludobójstwo na Kresach”.

24 kwietnia, godz. 17.00 – Warszawa, Muzeum Niepodległości przy Al. Solidarności 62  –  Prezentacja książki „Wołyń. Epopeja polskich losów 1939-2013 r.” autorstwa Marka Koprowskiego.

24 kwietnia, g. 18.30 – Lublin, KUL, projekcja filmu Dariusza Marka Srzednickiego „Ukraiński rapsod „

26 kwietnia  g. 16 – Bydgoszcz, Dom Polski przy ul. Grodzkiej 1 prelekcja Ewy Siemaszko „Wołyń 1943. – traumatyczna pamięć”.

27 kwietnia, g. 16. 30 – Zduńska Wola, Ośrodek Pamięci Św. Maksymiliana Kolbe, ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski wykład „Przemilczane ludobójstwo na Kresach”.

3 maja, Prabuckie Centrum Kultury i Sportu, film Ewy Szakalickiej „Wyrok śmierci” i wykład o mordach UPA na Zamojszczyźnie.

12 maja g.17  Kraków Dom Polonii Rynek Główny, dr Lucyna Kulińska  wykład o banderowskim ludobójstwie

16  maja – Dzień Pamięci o Kresach, Łódź, kościół ojców jezuitów przy ul. Sienkiewicza 60 w Łodzi.

18.00 – Msza św. za pomordowanych obywateli polskich przez UPA

18.30 – ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski prelekcja o ludobójstwie i spotkanie autorskie. 

17 – 19 maja – Wołów – Dni Kresowe, g. 12.00 w Gimnazjum im ks. Jana Twardowskiego, ul. Komuny Paryskiej 18, konferencja historyczna pt. „Wołyń 1943. 70. rocznica Wydarzeń Wołyńskich”, dr Lucyna Kulińska, prof. Bogusław Paź. Występy kresowych zespołów pieśni i tańca na Rynku. Msza św. w Kościele pw. Św. Karola Boromeusza w Wołowie w intencji pomordowanych na Kresach.

22 maja, g. 17 – Gliwice, Muzeum Regionalne, willa Caro przy ul. Dolnych Wałów, prezentacja Tomasza Kuby Kozłowskiego „Zagłada Janowej Doliny”.

23 maja, g. 12.00 i 16.00 – Bytom,  Centrum Kresowe przy ul. Moniuszki 13, prezentacja Tomasza Kuby Kozłowskiego  „Zagłada Janowej Doliny”

24 maja – Bytom, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, ul. Korfantego 34, sala im. G.G. Gorczyckiego

g. 12.00 “Losy Polaków na Kresach. Niezwykli ludzie, trudna historia”. Spotkanie z Tomaszem Turejko, laureatem Ogólnopolskiej Olimpiady Historycznej, uczniem I LO im. E. Dembowskiego w Gliwicach;

g. 14.00 dr Lucyna Kulińska “Dzieci Kresów” – Cudem ocaleni z rzezi. Promocja książki i spotkanie z autorką.

g.16.00 projekcja filmu pt. “Czas pamięci” reż. Ewa Szakalicka, spotkanie z autorką i dyskusja.

29 maja, g. 16.00 – Wieliczka, sala „Magistrat” Urzędu Miasta przy ul. Powstania warszawskiego 1, ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski wykład „Przemilczane ludobójstwo na Kresach”.

1 czerwca – Kędzierzyn-Koźle – X Dzień Kultury Kresowej

g. 10.00 –  Msza św. w kościele św. Zygmunta i Jadwigi za ofiary ludobójstwa z kazaniem ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego. Przemarsz ulicami miasta i apel poległych pod tablica na frontonie Gimnazjum im. Orląt Lwowskich. Sesja popularno-naukowa.

1 czerwca, g. 17.00 – Kluczbork, Urząd Miasta, ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski wykład „Przemilczane ludobójstwo na Kresach”.

3 czerwca, g. 17.00 – Busko-Zdrój, pensjonat „Sanato” ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski wykład „Przemilczane ludobójstwo na Kresach”. 

6 czerwca – Gdańsk

g. 10.00 – Msza św. w kościele św. Brygidy za ofiary ludobójstwa dokonanego przez UPA

g. 11.00 – uroczystości upamiętniające pod pomnikiem Wołynian (zbieg ulic: Stolarskiej, Mniszki i Katarzyny)

g. 12.00 – wykład dr Lucyny Kulińskiej pt. „Ludobójstwo dokonane przez bandy UPA”,  Ratusz Główny Miasta, ul. Długa 46. Wystapienie poseł Doroty Arciszewskiej-Mielewczyk PiS.

6 czerwca, g. 18.00 – Radom,  Wieczór Pamięci o Ofiarach Ludobójstwa – wystawa, prelekcja dr Leona Popka, ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski wystapienie w Klubie Środowisk Twórczych „Łaźnia”.

6 czerwca – Oświęcim, Zespół Szkół Salezjańskich, prelekcja Bohdana Piętki o ludobójstwie na Kresach.

7 czerwca, g. 11.00 – Lubin (Dolny Śląsk), poświęcenie przez bp. Marka Mendyka Domu dla Niepełnosprawnych im. Dzieci Kresów przy ul Odrodzenia 8.

g. 10.00 – msza św. w kościele pw. Najśw. Serca Pana Jezusa przy ul. B. Prusa.

g. 11.00 – poświęcenia obiektu i pamiątkowej tablicy.

g. 12.00 – część artystyczna w Warsztatach Terapii przy ul. Stary Lubin 10.

7 czerwca, g. 18.00 – Warszawa,  parafia pw. Zesłania ducha Świętego przy ul. Broniewskiego 44 – wykład o ludobójstwie dr. Lucyny Kulińskiej.

7 czerwca, godz. 17 –  Rzeszów, Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, ul. Okrzei 7: wykład otwarty Ewy Siemaszko „Rzeź wołyńska 1943”

8 czerwca, godz. 11 – Przemyśl, Budynek główny Urzędu Miasta, ul. Rynek 1: sesja popularno-naukowa  z udziałem Ewy Siemaszko, dr Andrzej Zapałowskiego, ks. dr Henryk Borcza, Artur Brożyniaka

9 czerwca – Zamość

g. 12.00 – Rotunda Zamojska – Msza św. z kazaniem ks. Tadeusza Isakowicz-Zaleskiego za pomordowanych Polaków na Kresach.   

g. 17.00 – Centrum Parafialne przy ul. Podchorążych, ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski – prelekcja o ludobójstwie dokonanym przez UPA i SS Galizien na Polakach, Żydach, Ormianach i Ukraińcach.

13 czerwca, g. 10.00 – Katowice, Uniwersytet Śląski, aula przy ul. Bakowej 11a, konferencja poświęcona 70. rocznicy apogeum ludobójstwa na Wołyniu.

g. 12.50 –  wykład ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego o męczeństwie księży katolickich na Kresach.

13 czerwca, g. 11 – Skawina, aula kościoła pw. Miłosierdzia Bożego na os. Ogrody – sesja edukacyjna o ludobójstwie dokonanym na Polakach

16 czerwca, godz. 10.00 – Węgliciec k. Zgorzelca, Msza św. za pomordowanych przez UPA z kazaniem ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego i uroczystości w sąsiednich miejscowościach.

16 czerwca. godz. 11.00 –  Bełżec, polowa Msza św. na cmentarzu parafialnym w Bełżcu, złożenie wieńców przy mogile pomordowanych w 44 r. z pociągu relacji  Bełżec – Lwów, uroczystość pod pomnikiem w Zatylu. 

19 czerwca, g. 10.00 – Gromnik, uroczystości powiatowe z okazji 70. rocznicy zbrodni wołyńskiej i odsłonięcie przed frontonem Zespołu Szkół pomnika ku czci ofiar ludobójstwa.

20 czerwca Prabuty – Dni Kresowe.

g. 17.00 – Msza św za ofiary banderowskiego ludobójstwa w konkatedrze,

g. 18.00 – poświęcenie pomnika upamiętniającego ofiary ludobójstwa i tablicy z nazwami miejscowości kresowych na cmentarzu komunalnym.

21 czerwca, Prabuty, g. 10.00 – sesja popularno-naukowa o ludobójstwie w Domu Kultury. Wykłady dr Lucyny Kulińskiej, dr Zbigniewa Palskiego i ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego pt.  „Kościół rzymskokatolicki i Cerkiew greckokatolicka w czasie banderowskiego ludobójstwa w latach 1939 – 1947”.

22 czerwca, g. 11.00 – Kłodzko, Msza św. w kościele ojców jezuitów z kazaniem ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego. Przemarsz pod pomnik pomordowanych Kresowian i konferencja o ludobójstwie.

23 czerwca, g. 14.00 – Gliwice, sanktuarium Matki Bożej Kochawińskiej na os. Kopernika – Msza św. za pomordowanych przez UPA i SS Galizien  z  kazaniem ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego.

23 czerwca, g. 11.00 – Kalwaria Pacławska, Msza św. w sanktuarium maryjnym ojców franciszkanów za pomordowanych przez OUN-UPA i SS Galizien. Poświęcenie pomnika za tych, co zginęli w walce ze zbrodniarzami ukraińskimi.

24 czerwca, g. 11.00 – Warszawa, siedziba Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, konferencja o ludobójstwie na Kresach. Prowadzący; Stanisław Srokowski. Paneliści: prof. Czesław Partacz, dr Leon Popek, ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski oraz świadek tragedii w Hucie Pieniackiej, Sulimir Żuk.

26 czerwca, g. 18.00 – Chrzanów, Dom Urbańczyka Muzeum Regionalnego przy ul. Henryka 16 – wykład ks. Tadeusza Isakowicz-Zaleskiego „Przemilczane ludobójstwo na Kresach”.  

1 lipca, g. 16.00 – Lublin, dziedziniec KUL przy al. Racławickiej 20. Czwarta rocznica haniebnej decyzji KUL o nadania doktoratu h.c. Wiktorowi Juszczence – modlitwa pod pomnikiem Jana Pawła II w intencji pomordowanych przez UPA i SS Galizien.

2 lipca, g. 17.00 – Bolesławiec, Sala konferencyjna Domu Kultury przy pl. Piłsudskiego 1 – wykład ks. Tadeusza Isakowicz-Zaleskiego „70 rocznica Krwawej Niedzieli na Wołyniu”.

5 lipca, – Wrocław. Uroczystości centralne dla Dolnego Śląska.   

6 lipca – Oświęcim

g. 11.00 – Msza św. w kościele pw  Wniebowzięcia NMP w Oświęcimiu, ul.  Dąbrowskiego 5a,

g. 12.00 – uroczystość pod tablicą pamięci pomordowanych Polaków, cmentarz parafialny o,

g. 14.00 – spotkanie w Hotelu „Kamieniec” ul. Zajazdowa.

7 lipca – Częstochowa – XIX Pielgrzymka Kresowian na Jasna Górę i Światowy Zjazd Kresowian

g. 9.30 – Msza św. w kaplicy Cudownego Obrazu za ofiary ludobójstwa z moim kazaniem.

g. 11.00 – sesja popularno-naukowa w Sali Papieskiej.  

7 lipca – Szczecin,  Msza św. za pomordowanych i wmurowanie tablicy pamiątkowej w katedrze.

10 lipca – Kraków, Dzień Pamięci

g. 10.00 – wystawa konferencja naukowa w Muzeum Armii Krajowej przy ul. Wita Stwosza.

g. 17.30 – Msza św. za pomordowanych na Wawelu. Marsz Pamięci i uroczystości pod Krzyżem Katyńskim. 

11 lipca, g. 18.00 – Essen, w kościele św. Klemensa przy Hirtsieferstr. 13 Msza św. w intencji Ofiar Wołyńskich,

12 – 14 lipca – XXXIV Zjazd Pkregu Wpłyńskiego AK w Akademii Obrony Narodowej.

13 lipca, g. 10.00 – Kędzierzyn-Koźle, Msza św. za pomordowanych w kościele św. Zygmunta, przemarsz ulicami miasta.

13 lipca, g. 15.00 – Wysoka, gm. Lubiszyn k. Gorzowa Wielkopolskiego, Msza św. kościele św. Mikołaja za pomordowanych mieszkańców wsi Ludwikówka w powiecie Dubno  na Wołyniu. Zjazd byłych mieszkańców Ludwikówki i ich potomków z okazji 70. rocznicy pacyfikacji wsi dokonanej przez Niemców i Ukraińców.

13 lipca, godz. 18.00  – Klub Gazety Polskiej w Essen, Polski Wieczór poświęcony Tragedii Polaków na Wołyniu. Wykład Anna i Andrzej Kołakowscy. Projekcja filmu dokumentalnego pt. ” Wołyń w pożodze”.

14 lipca, g. 10.30 – Dzierżoniów, uroczystości rocznicowe. Msza św. z kazaniem ks. Tadeusza Isakowicz-Zaleskiego  w kościele Matki Bożej na os. Różane, przemarsz na Rondo Kresowian, gdzie zostanie poświęcony pomnik ku czci pomordowanych przez UPA.

14 lipca, g. 11.00  – Chełm, uroczystości rocznicowe pod Pomnikiem Wołyńskina na Skwerze 27 Wołyńskiej Dywizji AK przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego, Msza św. polowa pod przewodnictwem bp. Artura Mizińskiego z Lublina oraz Apel Poległych i okolicznościowe przemówienia.

14 lipca, g. 17.00 – Sępolno Krajeńskie, Msza św. za pomordowanych przez UPA.

20 lipca – Radymno k. Przemyśla, rekonstrukcja napadu sotni UPA na polską wioskę.

g. 20.30 – widowisko historyczno-teatralne „Wołyń 1943. Nie o zemstę, lecz o pamięć wołają ofiary”