18 kwietnia 2024

Kursy w GOK Werbkowice

Gminny Ośrodek Kultury w Werbkowicach informuje, że w dniu 6 marca 2008 roku organizuje dla wszystkich chętnych następujące kursy:

1. Kurs dla kierowników wycieczek szkolnych – godz. 15.00

2. Kurs dla kierowników placówek wypoczynkowych dzieci i młodzieży – godz.15.00

3. HACCP – dla kuchni szkolnych, przedszkolnych, barów, restauracji, piekarni i sklepów – godz. 9.00

4. BHP dla pracodawców i pracowników (łącznie z programem szkolenia) – godz. 9.00

5. Ocena ryzyka zawodowego – godz. 9.00

Chętni do wzięcia udziału w kursach winni zgłaszać się telefonicznie lub osobiście do dnia 29.02.2008 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Werbkowicach, tel. 084-6572-032, osoba odpowiedzialna – instruktor Agnieszka Czerniak.