22 czerwca 2024

Lubelscy Terytorialsi zakończyli zimowy poligon

Blisko 500 żołnierzy OT z Lublina, Chełma i Zamościa zakończyło pierwsze w tym roku szkolenie zintegrowane na poligonie w Wędrzynie.

Reklamy

 

W miniony weekend ostatni żołnierze 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej powrócili z Wędrzyna w województwie lubuskim. Od 25 stycznia br. przeszli tam intensywne szkolenie zintegrowane, ćwicząc na wszystkich obiektach poligonowych – strzelnicach, pasach ćwiczeń taktycznych, w ośrodku szkolenia inżynieryjno-saperskiego oraz na Centralnym Ośrodku Zurbanizowanym.

Żołnierze doskonalili praktyczne umiejętności w swoich specjalnościach w ramach sekcji lekkiej piechoty. Szkolili się z taktyki, topografii, strzelectwa, łączności, udzielania pierwszej pomocy medycznej na polu walki oraz prowadzenia działań w terenie zurbanizowanym. Grupa żołnierzy przeszła szkolenia z obsługi granatników automatycznych oraz moździerzy. Cennym doświadczeniem była również możliwość nauki współdziałania z wojskami operacyjnymi.

Reklamy

Szkolenie zintegrowane na poligonie ma na celu także weryfikację umiejętności żołnierzy OT, dlatego ważną jego częścią jest egzamin, tzw. pętla taktyczna. Jednym z elementów egzaminu jest 10 km marsz, podczas którego oceniana jest prawidłowa reakcja na kontakt ogniowy oraz umiejętność pracy z mapą. Sprawdzane są zarówno umiejętności indywidualne Terytorialsów, jak i działanie w 12-osobowej sekcji lekkiej piechoty. Egzamin trwa ponad dobę i częściowo odbywa się w nocy. Jednym z zadań jest bytowanie w terenie leśnym, dlatego oprócz umiejętności weryfikuje on również charaktery żołnierzy.

Szkolenia zintegrowane organizowane na poligonach to jedna z form podnoszenia umiejętności żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Każdy żołnierz OT raz w roku musi przejść takie szkolenie.

Reklamy

 

tekst i fot.: 2LBOT