22 maja 2024

Orlik w Mirczu

17 lutego 2011 odbyło się IV Forum dotyczące realizacji programu „Moje Boisko – Orlik 2012”. Boisko z tego programu ma powstać przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Mirczu.

Forum odbyło się w Centralnym Ośrodku Sportu – Hala Towar przy ulicy Łazienkowskiej 6 a w Warszawie.

Przedstawicielami Gminy Mircze byli Kierownik Referatu Promocji, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa – Jolanta Stolarczyk oraz Daniel Mizerski inspektor ds. inwestycji Urzędu Gminy Mircze.

Założenia programu omówił Minister Sportu i Turystyki Adam Giersz.

***

Info i foto:
UG w Mirczu