20 kwietnia 2024

Paweł Sapieha – pierwszy Prezes PCK

W piątek 6 listopada w Siedliskach k. Hrebennego odbyło się sympozjum poświęcone życiu i działalności Pawła Sapiehy – pierwszego Prezesa PCK.

 

W uroczystościach uczestniczyli m. in. Prezes PCK Stanisław Kracik, Prezes Lubelskiego Oddziału Okręgowego PCK Jerzy Bisek, Dyrektorzy Małopolskiego, Podkarpackiego i Lubelskiego Oddziału Okręgowego PCK, pracownicy oraz wolontariusze PCK.

O godzinie 10 rozpoczęła się Msza św. w kościele pw. Nawiedzenia Najśw. Marii Panny w Siedliskach. Po niej na cmentarzu w Siedliskach dokonano odsłonięcia pamiątkowej tablicy z napisem „Inter Arma Caritas Tu spoczywa ks. Paweł Sapieha Pierwszy Prezes Polskiego Towarzystwa Czerwonego Krzyża w 1919 r. Były właściciel majątku w Siedliskach”.

Po tych uroczystościach, uczestnicy spotkania mogli zwiedzić Muzeum Skamieniałych Drzew. A o godz. 12.30 rozpoczął się okolicznościowy wykład nt. postaci Pawła Sapiehy, który wygłosił Zdzisław Pizun – historyk i regionalista.

Sympozjum zostało zorganizowane w ramach projektu „Książę Paweł Sapieha – reminiscencja, inspiracja, autorytet” dofinansowanego przez Fundację Banku Zachodniego WBK w programie „Tu Mieszkam, Tu Zmieniam”.