Podsumowanie Programu Integracji Społecznej w Gminie Hrubieszów

HrubieszówWołajowice

Reklamy

W ramach programu Gminny Ośrodek Kultury w Wołajowicach zorganizował warsztaty: plastyczne malarskie i rzeźbiarskie, muzyczne, taneczne, śpiewacze, odbyły się imprezy integracyjne jak: „Błotna Biesiada”, W Gockiej Krainie”, Święto Chleba”, mieszkańcy gminy Hrubieszów wzięli udział w wyjeździe studyjnym.

***

Organizatorem uroczystego podsumowania 17 miesięcy wdrażania Programu Integracji Społecznej w Gminie Hrubieszów realizowanego w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich z Banku Światowego, które odbyło się 29 listopada 2009 r. był Gminny Ośrodek Kultury w Wołajowicach.

Wszystkie działania powstałe w trakcie realizacji programu PPWOW zostały zaprezentowane na scenie Gminnego Ośrodka Kultury w Wołajowicach.

W ramach programu Gminny Ośrodek Kultury w Wołajowicach zorganizował warsztaty: plastyczne malarskie i rzeźbiarskie, muzyczne, taneczne, śpiewacze, odbyły się imprezy integracyjne jak: „Błotna Biesiada”, W Gockiej Krainie”, Święto Chleba”, mieszkańcy gminy Hrubieszów wzięli udział w wyjeździe studyjnym.

Dzięki realizacji projektu powstał: Międzypokoleniowy Zespół Instrumentalny „Non Legato” w Metelinie, Międzypokoleniowy Zespół Taneczny „Wesoła Ferajna” w Husynnem oraz Międzypokoleniowy Zespół Śpiewaczy „Pokolenie” w Kułakowic Pierwszych.

Zespoły odbyły trzydniowe warsztaty w Bukowinie Tatrzańskiej zapoznając się z kulturą, folklorem gór. W gminie Hrubieszów z PPWOW realizowane były dwa Kluby Przedszkolaka w Moniatyczach prowadzone przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kułakowice Trzecie i Cichobórza prowadzone przez Szkołę Podstawową w Mienianach, Obrzędowy Zespół Gotów z Masłomęcza prowadzony przez Stowarzyszenie Hrubieszowskie „Lepsze Jutro” Lokalna Grupa Działania oraz świetlica socjoterapeutyczna w Mienianach prowadzona przez Stowarzyszenie „Nieobojętni” z Hrubieszowa.

***

info i foto
GOK w Hrubieszowie z/s w Wołajowicach

_________________________________________________

Zdjęcia »

_________________________________________________

Hrubieszow LubieHrubie 2009