21 maja 2024

Służba Celna zatrzymała kolejne nielegalne automaty do gier

Osiem nielegalnie działających automatów do gier zatrzymali w Łęcznej funkcjonariusze Służby Celnej. Od początku roku celnicy w województwie lubelskim przejęli już blisko dwieście pięćdziesiąt takich urządzeń.

 

Do zdarzenia doszło w ubiegłym tygodniu i była to wspólna akcja kontrolna mundurowych z zamojskiej komórki zwalczania przestępczości i z komórki dozoru Urzędu Celnego w Lublinie. Funkcjonariusze weszli do jednego z lokali na terenie Łęcznej, wykorzystywanego jako punkt do gier na automatach. Okazało się, że osiem stojących tam urządzeń działa wbrew zapisom ustawy o grach hazardowych. Automaty dawały możliwość wygranych pieniężnych, a potwierdzały to m.in. znalezione na miejscu odręczne notatki z numerami kontaktowymi do graczy oraz rozliczeniami wygranych z poszczególnych automatów.

W związku z naruszeniem przepisów ustawy o grach hazardowych celnicy zatrzymali urządzenia. Postępowanie w sprawie prowadzi Urząd Celny w Lublinie.

Służba Celna przypomina, że w myśl obowiązującego prawa urządzanie gier hazardowych dopuszczalne jest wyłącznie na warunkach wskazanych w ustawie o grach hazardowych. Prowadzenie gier niezgodnie z obowiązującymi przepisami zagrożone jest karą grzywny lub karą pozbawienia wolności do 3 lat, mogą też być wymierzone obie kary łącznie.

Niezależnie od ww. kar wynikających z kodeksu karnego skarbowego może być też nałożona przez urząd celny kara pieniężna (w postępowaniu administracyjnym) – zarówno na podmioty urządzające gry, jak również współuczestniczące w urządzaniu takich gier. Może to być kara w wysokości 12 tys. złotych od każdego nielegalnie działającego automatu.

 

***

 

Przypomnijmy, że uchwalona przez Sejm RP 19 listopada 2009 roku „Ustawa o grach hazardowych” radykalnie ograniczyła możliwość umieszczania automatów o niskich wygranych w kawiarniach, dyskotekach, pubach czy na stacjach benzynowych. 18 grudnia 2015 roku wygaśnie ostatnie zezwolenie, pozwalające na korzystanie z tego typu urządzeń w miejscach innych niż kasyna gry. Mimo że liczba automatów działających na podstawie zezwoleń wydanych jeszcze przed 2009 r. systematycznie maleje, to problemem stają się urządzenia nielegalne. Izba Celna w Białej Podlaskiej podejmuje systematycznie kontrole mające na celu zwalczanie nielegalnego hazardu w naszym województwie. Od stycznia 2015 r. celnicy z woj. lubelskiego zatrzymali już blisko 250 automatów, na których były urządzane nielegalne gry hazardowe. Niemal codziennie w ręce mundurowych  trafiają urządzenia, które funkcjonują niezgodnie z prawem. 

 

 

źródło i fot. SCRP