Spotkanie w UG Horodło

Urząd Gminy Horodło, jako członek Hrubieszowsko – Mireckiego Stowarzyszenia „Lepsze Jutro” zaprasza wszystkich mieszkańców Gminy do uczestnictwa w spotkaniu, które odbędzie się dnia 21.08.2008 r. o godzinie 8:00 w Urzędzie Gminy Horodło sala nr 10.

Reklamy

Spotkanie odbędzie się w związku z realizacją umowy zawartej z Fundacją Rozwoju Lubelszczyzny na opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru lokalnej Grupy Działania.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa.