25 lipca 2024

Statystyczny Atlas Województwa Lubelskiego 2012

Wydawnictwem Urzędu Statystycznego w Lublinie ukazała się publikacja pt. „Statystyczny Atlas Województwa Lubelskiego 2012”.

Reklamy

Publikacja adresowana jest do wszystkich osób zainteresowanych województwem lubelskim, tj. zarówno do mieszkańców naszego regionu jak również do pracowników administracji samorządowej i rządowej, pracowników naukowych, nauczycieli, studentów, uczniów oraz mediów.

Opracowanie to stanowi nowe źródło wiedzy statystycznej o regionie i składa się z czterech głównych bloków tematycznych: położenie, środowisko, społeczeństwo i gospodarka. Każdy z rozdziałów zawiera zestaw map i kartogramów charakteryzujących województwo lubelskie oraz podkreślających specyfikę regionu na tle innych województw w kraju.

Reklamy

Publikacja dostępna jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Statystycznego w Lublinie pod adresem:

 

http://lublin.stat.gov.pl/publikacje-i-foldery/inne-opracowania/statystyczny-atlas-wojewodztwa-lubelskiego-2012,11,1.html

Reklamy