Usuwanie gniazd os, szerszeni…

Hrubieszów

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie informuje, że od 10 lipca br. zmianom uległy procedury związane z usuwaniem zagrożeń od rojów lub gniazd owadów błonkoskrzydłych, (osy, szerszenie, pszczoły itp.). Obecnie staż pożarna prowadzi działania w znacznie ograniczonym zakresie.

Reklamy

Usuwanie owadów i ich gniazd prowadzone jest tylko w przypadku gdy znajdują się one w obiektach, w których przebywają dzieci lub osoby o ograniczonej zdolności poruszania się. W pozostałych przypadkach usuwanie owadów i ich gniazd będzie prowadzone przez firmy za odpłatnością. Wykaz firm zostanie zamieszczony na stronie komendy.

[…]Państwowa Straż Pożarna zobowiązana jest:

a) w przypadku stwierdzenia zagrożeń związanych z przebywającymi w obiekcie osobami, w szczególności dotyczy to obecności grup dzieci lub osób o ograniczonej zdolności poruszania się, doraźnie ewakuować te osoby poza strefę zagrożenia i podjąć wszelkie niezbędne działania zmierzające do usunięcia roju lub gniazda,

b) w pozostałych przypadkach podjąć działania polegające na: ewakuacji osób ze strefy zagrożenia, oznakowaniu i zabezpieczeniu tej strefy, poinformowaniu właściciela, zarządcy lub użytkownika obiektu o występowaniu roju lub gniazda i pisemnym przekazaniu miejsca zdarzenia z zaleceniem, w myśl art. 61 ustawy „Prawo budowlane”, zapewnienia dalszego bezpiecznego użytkowania obiektu,

c) w przypadku konieczności usunięcia gniazda owadów, do którego dostęp jest utrudniony i usuwanie go będzie wymagało rozbiórki oraz późniejszej naprawy elementów konstrukcji obiektu, należy poinformować o tym fakcie właściciela, zarządcę lub użytkownika obiektu; przy braku akceptacji takiej formy działania należy stosować metodę określoną w pkt. b;

d) w sytuacji, w której skuteczność usunięcia gniazda owadów wymusi konieczność zastosowania specjalistycznych środków chemicznych, będących w posiadaniu wyspecjalizowanych firm, również należy stosować metodę określona w pkt. b,

e) w przypadku stwierdzenia braku jakichkolwiek zagrożeń potraktować zdarzenie jako alarm fałszywy „w dobrzej wierze”.*

W związku z powyższym proszę o przekazywanie informacji do Komendy Powiatowej Państwowej Staży Pożarnej w Hrubieszowie przez firmy, które podejmą się usuwania rojów i gniazd owadów błonkoskrzydłych na terenie powiatu hrubieszowskiego.

Z poważaniem:
Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej
w Hrubieszowie
mł. bryg. mgr inż. Piotr Kierepka

______________________________________________
* Wytyczne Komendy Głównej PSP z dnia 10 lipca 2009

Hrubieszow LubieHrubie 2009