22 kwietnia 2024

Zamość: Prapremiera filmu Róża i Jan

W Centrum Kultury Filmowej „Stylowy” w Zamościu odbyła się uroczysta prapremiera filmu dokumentalnego „Róża i Jan” w reżyserii Hanny Zofii Etemadi. Film opowiada o losach Róży i Jana Zamoyskich, którzy w okresie okupacji niemieckiej podjęli wysiłek ratowania dzieci więzionych w obozie przejściowym w Zwierzyńcu. Prapremiera filmu zbiegła się czasowo z setną rocznicą urodzin Róży Zamoyskiej.

Film powstał w oparciu o wywiad z ordynatem Janem Zamoyskim nagrany w 2000 roku, podczas realizacji pierwszej części tryptyku pt. „Dzieci Zamojszczyzny”. Cześć druga ukończona z okazji obchodów 70-lecia wysiedleń, dotyczy okresu od połowy czerwca do połowy października 1943 roku, okresu pacyfikacji będącej w dużej mierze odpowiedzią na powstanie zamojskie. W tym czasie szczególne zasługi w dziele ratowania dzieci mieli Jan i Róża Zamoyscy. Zwłaszcza Róża stała się przykładem postawy patriotycznej, ale przede wszystkim wzorem człowieka dającego potrzebującym ciepło, serdeczność i ratunek. Jej to właśnie w głównej mierze, a także ludziom, których zarażała swoją pasją niesienia pomocy bez względu na cenę – poświecony jest film.

W pokazie filmu, 3 czerwca 2013 roku, uczestniczyli: twórcy filmu z reżyser Hanną Zofią Etemadi, członkowie rodziny Zamoyskich, przedstawiciele organizacji kombatanckich i stowarzyszeń Dzieci Zamojszczyzny oraz szkoły ze Szczebrzeszyna oraz Zwierzyńca, których patronem jest Róża Zamoyska.

Film został zrealizowany przy udziale: Centrum Kultury Filmowej „Stylowy” w Zamościu, Urzędu d/s Kombatantów i Osób Represjonowanych, Starostwa Powiatowego w Zamościu, Urzędu Miasta Zamość, TVP Lublin oraz TVP Historia.