Halowe Mistrzostwa Powiatu LA – regulamin

27 stycznia 2015 r. w hali sportowej Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbędą się Halowe Mistrzostwa Powiatu w Lekkiej Atletyce.

Reklamy

 

Regulamin Halowych Otwartych Mistrzostw Powiatu Hrubieszowskiego 

w Lekkiej Atletyce na rok 2015


1. Organizatorzy: HOSiR Hrubieszów, Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie, MKS „Unia” Hrubieszów.

2. Cel imprezy – wyłonienie Mistrzów Halowych Powiatu Hrubieszowskiego w kategoriach indywidualnych i drużynowych, popularyzacja lekkiej atletyki.

3. Termin i miejsce – 27.01.2015 r. – Hala HOSiR Hrubieszów

4. Kategorie wiekowe i konkurencje:

1998 i starsi (szkoły ponadgimnazjalne) chłopcy i dziewczęta (oddzielnie) – konkurencje: bieg na 45m (płaski), bieg na 45m ppł, bieg – 5 okrążeń dookoła hali, sztafeta 4 x 1 okrążenie hali, rzut piłką lekarską 4kg, skok wzwyż 

1999 – 2001 (szkoły gimnazjalne) chłopcy i dziewczęta (oddzielnie) – konkurencje: identyczne jak w szkołach ponadgimnazjalnych

2002 i młodsi (szkoły podstawowe) dziewczęta i chłopcy (oddzielnie) – konkurencje: bieg na 45m (płaski), bieg – 5 okrążeń dookoła hali, sztafeta 4 x 1 okrążenie hali, rzut piłką lekarską 3 kg, skok wzwyż

5. Zgłoszenia do zawodów

– każda szkoła ma prawo zgłosić po 2 zawodników/zawodniczki w każdej konkurencji/sztafety – 4 osoby. Zgłoszenia do dnia 24.01.2015r. przyjmowane będą pocztą elektroniczną: Tomasz Magdziak mad2211@wp.pl tel. kontaktowy 502 026 118.

6. Kolejność i godziny  startów: 
– 9.00  Szkoły Ponadgimnazjalne
– 10.00  Gimnazja
– 11.30  Szkoły Podstawowe

7. Punktacja: I m. – 12 pkt., II m. – 9 pkt., III m. – 7 pkt., IV m. – 5 pkt., V m. – 4 pkt., VI m. – 3 pkt., VII m. – 2 pkt., miejsca od VIII do ostatniego – 1pkt.

8. Nagrody

Indywidualne: za miejsca I – III dyplomy, 

Drużynowo: I miejsca w poszczególnych kategoriach szkół – puchary, I – III miejsca w poszczególnych kategoriach szkół – dyplomy.


Kolejność przeprowadzanych konkurencji:

45m ppł Dz. – serie na czas, wzwyż Dz., piłka lekarska Chł.

45m.ppł Chł. – serie na czas

45m. Dz. – eliminacje

45m. Chł. – eliminacje

45m. Dz. Finał – 4 zawodników z najlepszym czasem w eliminacjach

45m. Chł. Finał – 4 zawodniczki z najlepszym czasem w eliminacjach wzwyż Chł. p.lek.Dz.

5 okrążeń Dz. – serie na czas

5okrążeń Chł. – serie na czas

4x1okrążenie Dz. – serie na czas

4x1okrążenie Ch. – serie na czas

Każdy zawodnik ma prawo udziału w 1 konkurencji + sztafeta. W biegu na 45 m. do finału wchodzi 4 zawodników z najlepszymi wynikami w poszczególnych kategoriach wiekowych. W pozostałych konkurencjach miejsca zostaną ustalone na podstawie wyników uzyskanych w poszczególnych seriach.

W konkurencji skoku wzwyż ustalone zostają początkowe wysokości:

szkoły ponadgimnazjalne – (110 cm – dz / 130 cm – chł)

szkoły gimnazjalne – (110 cm – dz / 120 cm – chł)

szkoły podstawowe – (100 cm – dz / 105 cm – chł).

W konkurencji rzut piłką lekarską zawodnicy mają do wykonania 4 próby.

W przypadku dużej ilości zgłoszonych zawodników – godziny startów mogą ulec zmianie.

9. Postanowienie końcowe: koszty przejazdu na zawody pokrywają instytucje zgłaszające. Obowiązek ubezpieczenia uczestników zawodów spoczywa na instytucji (szkole) delegującej. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na obiekcie.

W sprawach spornych decyzje podejmuje bezpośredni organizator zawodów, po konsultacji z sędzią głównym zawodów.

Uczestników obowiązuje strój sportowy oraz obuwie sportowe, zmienione przed wejściem na halę.