18 kwietnia 2024

Hrubieszów: Pierwsze posiedzenie Miejskiej Rady Sportu

W poniedziałek 29 kwietnia br. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbyło się pierwsze posiedzenie Miejskiej Rady Sportu w Hrubieszowie.

 

Rada jest organem o charakterze opiniodawczo – doradczym w sprawach dotyczących sportu i kultury fizycznej, powołanym przez Burmistrza Miasta Hrubieszowa.

W skład Miejskiej Rady Sportu wchodzi 21 osób:

 1. Paulina Banaszek
 2. Witold Bednarz
 3. Marzanna Bielecka
 4. Krzysztof Brudnowski
 5. Mirosław Kamień
 6. Artur Kern
 7. Marek Kitliński
 8. Henryk Lebiedowicz
 9. Jarosław Łukiewicz
 10. Tomasz Magdziak
 11. Krzysztof Marchewka
 12. Danuta Muzyczka
 13. Leszek Otręba
 14. Mariusz Puczyk
 15. Tadeusz Romaszko
 16. Wojciech Różański
 17. Tomasz Szlonzak
 18. Justyna Tywoniuk
 19. Marek Watras
 20. Marek Wołos
 21. Jan Zderkiewicz

 

Do zadań Miejskiej Rady Sportu będzie należało m.in. wydawanie opinii w sprawach dotyczących kultury fizycznej, a w szczególności: strategii rozwoju Gminy Miejskiej Hrubieszów w zakresie kultury fizycznej, programów rozwoju bazy sportowej na terenie miasta, projektów uchwał dotyczących tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu, a także projektu budżetu w części dotyczącej kultury fizycznej.

Członkowie Rady mają też m.in. inspirować działania w sferze ogólnie pojętej kultury fizycznej, doradzać przy organizowaniu imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie miasta oraz propagować przedsięwzięcia sportowo – rekreacyjne.

Podczas spotkania inauguracyjnego Burmistrz Miasta Marta Majewska dokonała uroczystego wręczenia aktów powołania, a następnie odbyła się pierwsza dyskusja na temat najważniejszych problemów, z jakimi boryka się sport w Hrubieszowie.

 

(info i fot. UM Hrubieszów)