Kryłów: Kwietny Bieg 2019

W poniedziałek 10 czerwca 2019 roku w Kryłowie odbył się “Kwietny Bieg 2019”. W symbolicznym wydarzeniu uczestniczyło ok. 200 osób, w tym dzieci i młodzież wraz z opiekunami ze szkół z terenu Gminy Mircze.

Reklamy

 

“Kwietny Bieg” upamiętnia pierwszą pielgrzymkę Papieża Jana Pawła II do Polski, która odbyła się w dniach 2 – 10 czerwca 1979 roku.

Organizatorem biegu była Wójt Gminy Mircze Marta Małyszek oraz Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Kryłowie reprezentowana przez Dyrektora Jana Baryłę.

Wydarzenie na terenie naszej gminy organizowane jest już od ponad dekady. W tym roku przypada 40 rocznica pierwszej pielgrzymki Papieża Jana Pawła II do Polski. Jubileusz wraz z pamiątkowym „Kwietnym Biegem 2019” wplata się jednocześnie w obchody 590 – lecia powstania Powiatu Hrubieszowskiego. Z tego względu Patronat Honorowy nad „Kwietnym Biegiem 2019” objęła Starosta Hrubieszowski Maryla Symczuk.

Uczestnicy „Kwietnego Biegu”:

Starosta Powiatu Hrubieszowskiego – Maryla Symczuk wraz z Gerardem Pisiewiczem Dyrektorem Wydziału Organizacji i Nadzoru oraz Anetą Hołuj pracownikiem Wydział Edukacji, Kultury, Kultury fizycznej, Turystyki i Promocji Powiatu,

Ryszard Wieczorek – Radny Gminy Mircze,

Wójt Gminy Mircze – Marta Małyszek,

Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Kryłowie –  Dyrektor Jan Baryła i Wicedyrektor Aleksandra Wieczorek,

ze Szkoły Podstawowej im. Bolesława Prusa w Mirczu – 31 uczniów wraz z opiekunami – Panią Zdzisławą Stefaniak, Panem Józefem Czerniakiem i Panem Waldemarem Klajdą,

ze Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Wiszniowie – 26 uczniów wraz z opiekunami – Panią Czesławą Nowosad i Panem Andrzejem Lizunem,

ze Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Kryłowie – 110 uczniów wraz z opiekunami – Panią Magdaleną Martyniuk, Panią Beatą Nagadowską, Panią Renatą Wilczewską, Panią Renatą Wilczewską, Panią Alą Kuc, Panią Joanną Wiśniewską, Panią Aliną Laskowską, Panią Anitą Dudek, Panią Wioletą Szmyt – Warchał, Panią Zofią Chodźko, Panią Barbarą Kozłowską – Leń, Panem Waldemarem Dolegaczem oraz Panem Piotrem Kłodzińskim,

Pani Małgorzata Baryła – Pielęgniarka sprawująca opiekę medyczną,

Pani Aneta Czerniak – Sołtys Wsi Kryłów,

Pan mjr SG Dariusz Pedo – Komendant Placówki Straży Granicznej w Kryłowie,

Mała Schola BOSCO z Parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Mirczu.


Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy dyplom za udział w Kwietnym Biegu, plecak z odblaskiem ufundowany przez Starostę Hrubieszowskiego oraz poczęstunek ufundowany przez Wójta Gminy Mircze.

Organizatorzy Kwietnego Biegu składają serdeczne podziękowania dla funkcjonariuszy Placówki Straży Granicznej w Kryłowie za pilotowanie oraz dbanie o bezpieczeństwo uczestników Kwietnego Biegu. Serdeczne podziękowania kierujemy także dla Sołtys Wsi Kryłów Pani Anety Czerniak, Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich z Kryłowa oraz Prezesowi Ochotniczych Straży Pożarnych Panu Robertowi Małysce za przygotowanie poczęstunku dla wszystkich uczestników Kwietnego Biegu oraz dla kierowców autobusów – Pana Andrzeja Nowosada i Pana Wiesława Ożarowskiego.

 

(info i fot. UG Mircze)