21 czerwca 2024

Rozgrywki IV ligi i klas niższych piłki nożnej od 20 marca do 9 kwietnia 2021 r. zawieszone!

Lubelski Związek Piłki Nożnej informuje, że zgodnie z ogłoszonymi w dniu wczorajszym obostrzeniami dla całego kraju, z dniem 20 marca 2021 r. zostają czasowo zawieszone rozgrywki IV ligi i niższych klas rozgrywkowych seniorskich oraz III ligi kobiet. III liga  mężczyzn i wyższe mogą grać!

Reklamy

W tej chwili nie ma jeszcze ogłoszonego rozporządzenia dotyczącego funkcjonowania sportu od 20 marca do 9 kwietnia 2021, a więc w okresie zapowiedzianych przez rząd obostrzeń, jednakże z podanych w dniu wczorajszym przez Ministerstwo Zdrowia  informacji wynika, że od dnia 20 marca 2021 r. wejdzie w życie znowelizowane rozporządzenie rządu, według którego korzystanie z infrastruktury sportowej oraz organizacja współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia sportowego jest dopuszczalne po spełnieniu łącznie następujących warunków:

1) wyłącznie w przypadku sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia Dziennik Ustaw – 29 – Poz. 367 25 czerwca 2010 r. o sporcie, lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy, lub dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy;

Reklamy

2) ich organizowania bez udziału publiczności.

Oznacza to, że rozgrywki III ligi oraz lig młodzieżowych odbędą się zgodnie z terminarzem.

Reklamy

Zmienione terminarze zawieszonych rozgrywek zostaną opublikowane po uzyskaniu informacji o możliwym terminie ich wznowienia.

Powyższa informacja nie dotyczy oczywiście rozgrywek, które zaplanowano od 10/11.04.2021 lub później, o ile nie będzie decyzji o przedłużeniu obostrzeń.

Opracował – mak


Zobacz też:

Brydż: Marcin Pachniewski wygrał dla siebie i ś.p. Wojciecha Bajurki

Brydż: Marcin Pachniewski wygrał dla siebie i ś.p. Wojciecha Bajurki

LubieHrubie na YouTube