20 lipca 2024

Wybory w Lubelskim Okręgowym Związku Podnoszenia Ciężarów

W sobotę, 29.10.2016 roku, w Nadrzeczu koło Biłgoraja, odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Lubelskiego Okręgowego Związku Podnoszenia Ciężarów. Prezesem na kadencję 2016 – 2020 został Zdzisław Żołopa z Biłgoraja. W zarządzie i komisji rewizyjnej oraz wśród delegatów na zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy PZPC znaleźli się przedstawiciele hrubieszowskiej sztangi.

Reklamy

 

Ze strony PZPC:

W sobotę, 29 października 2016 roku, w Nadrzeczu, koło Biłgoraja, odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Lubelskiego Okręgowego Związku Podnoszenia Ciężarów. Prezesem na kadencję 2016-2020 został Zdzisław Żołopa, wybrano delegatów na Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy PZPC.

Reklamy

Okręg lubelski, który od wielu lat należy do najlepszych w kraju, a ostatnio wygrywa w klasyfikacjach wojewódzkich niemal wszystko w ciężarach, ma 13 klubów, a podczas zebrania sprawozdawczo-wyborczego reprezentowane one były przez 32 delegatów. W pierwszej – ważnej części – udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi, dokonano też wyboru nowych władz – na funkcję prezesa wybrany został dotychczasowy szef lubelskiej sztangi – Zdzisław Żołopa. Był jedynym kandydatem, a na 32 oddane głosy, uzyskał ich 29.

Do nowego Zarządu Lubelskiego Okręgowego Związku Podnoszenia Ciężarów wybrano 10 osób – Jarosława Sacharuka, Dariusza Butryma, Henryka Lebiedowicza, Andrzeja Gawła, Antoniego Kawałka, Paulinę Szyszkę, Tomasza Kucia, Tadeusza Niemca, Artura Skulimowskiego, Leszka Tarnawskiego.

Reklamy

Nowy Zarząd Lubelskiego OZPC, razem z prezesem Zdzisławem Żołopą, liczy 11 osób. Kandydatów do Zarządu także było 11, najmniej głosów, otrzymał były reprezentant Polski, olimpijczyk, trener ŁKS Orlęta Łuków – Robert Dołęga. Wiceprezesami zostali – ds. sędziowskich Henryk Lebiedowicz, ds. szkoleniowych – Jarosław Sacharuk, ds. organizacyjnych – Antoni Kawałek. Sekretarzem został Tadeusz Niemiec, skarbnikiem – Leszek Tarnawski. Honorowym wiceprezesem został Witold Guz. W Komisji Rewizyjnej znaleźli się – Antoni Czerniak, Witold Guz, Henryk Wybranowski.

Lubelskim działaczom gratulujemy konstruktywnego spotkania, a wybranym do nowych władz LOZPC życzymy sukcesów sportowych i organizacyjnych!!!

Lubelski Okręgowy Związek Podnoszenia Ciężarów może delegować 13 delegatów na Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy PZPC w dniu 17 grudnia 2016 roku. Zostali nimi: Antoni Czerniak, Andrzej Gaweł, Andrzej Greszeta, Witold Guz, Antoni Kawałek, Tomasz Kuć, Henryk Lebiedowicz, Krzysztof Niemczuk, Tadeusz Niemiec, Jarosław Sacharuk, Leszek Tarnawski, Henryk Wybranowski, Zdzisław Żołopa.

Gośćmi lubelskiego zebrania byli – z ramienia Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów – wiceprezes PZPC ds. organizacyjnych Mariusz Jędra oraz Zygmunt Smalcerz. Obaj kandydują na funkcję prezesa Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów. Nowy-stary prezes Lubelskiego OZPC Zdzisław Żołopa podczas zebrania w Nadrzeczu, nie podjął decyzji, co do zgłoszenia swojej osoby w wyścigu o prezesurę w PZPC.

 

Marek Kaczmarczyk, Rzecznik Prasowy PZPC

Foto – strona PZPC

Opracował – mak