21 maja 2024

40 lat minęło! Jubileusz Miejskiego Przedszkola nr 5

W tym roku Miejskie Przedszkole nr 5 w Hrubieszowie obchodzi jubileusz 40 – lecia swojej działalności. 1 października o godz. 11 w Hrubieszowskim Domu Kultury odbył się koncert jubileuszowy połączony z wystawą zdjęć i prezentacją kronik przedszkolnych.


Tematem przewodnim koncertu jubileuszowego były „Cztery Żywioły na 40-lecie Przedszkola”. Koncert przygotowały wychowawczynie grup 5 i 6 latków p. Dorota Kuśmierek i p. Agnieszka Ziółkowska. A poprowadziła go absolwentka Przedszkola Barbara Marut.Miejskie Przedszkole nr 5 w Hrubieszowie przy ul. Listopadowej 4 obchodzi Jubileusz 40 lecia swojej działalności

1 października 1974r. przy ówczesnej ulicy im.  25 –lecia PRL  oddano do użytku nowo wybudowane za 5 milionów złotych,  wtedy Państwowe Przedszkole nr 5.  Do dużych przestronnych i nowoczesnych sal uczęszczało 160 – cioro dzieci. Pierwszą dyrektorką została  p. Marianna Szatałowicz – Stolarska.  Wraz z nią historię przedszkola zaczęły tworzyć nauczycielki i pracownicy administracji i obsługi przedszkola. 

W przedszkolu  organizowano uroczystości i spotkania wynikające  z kalendarza imprez np. Dzień Ludowego Wojska Polskiego, Spotkanie z Dziadkiem Mrozem, Dzień Kobiet uczestniczono  w pochodach 1- majowych, organizowano  Dzień Dziecka a  zakończenia roku szkolnego  nie jednokrotnie uświetniały orkiestry  z Powiatowego Domu Kultury  lub Ludowego Wojska Polskiego.

W 1978r. do Państwowego Przedszkola nr 5 przyłączono Przedszkole nr 3 a w jego pomieszczeniach powstały ogniska przedszkolne z oddziałami „zerowymi”.  Rok 1991 przyniósł zmianę nazwy z Państwowego Przedszkola  na Miejskie w wyniku zmian ustawowych.  W 1992r.na stanowisko dyrektora powołano p. Krystynę Ćwiklińską a w2003r. stanowisko dyrektora objęła p. Jolanta Dąbrowska. Od 1 września  2008 r. funkcję dyrektora sprawuje p. mgr Bożena Florek.

Obecnie do przedszkola uczęszcza 100 dzieci do czterech oddziałów 3, 4, 5 i  6 latków. Wokół przedszkola zawsze gromadziły się osoby  twórcze, kreatywne, poszukujące najlepszych rozwiązań oraz otwarte i wrażliwe na potrzeby dzieci. Dzięki ich entuzjazmowi i zaangażowaniu udało się  stworzyć Nasze Przedszkole takie, jakie widzimy go dzisiaj – nowoczesnym, przyjaznym, kolorowym i otwartym na nowe. Na przestrzeni ostatnich lat dokonano remontów pomieszczeń przedszkolnych, unowocześniono ciąg kuchenny, wykonano termomodernizację budynku ze środków unijnych i miejskich, wymieniono ogrodzenie i sprzęt na placu zabaw a sale wyposażono w nowoczesne meble i zabawki.

Profesjonalna kadra pedagogiczna dba o rozwój i dobre wyniki w dalszej edukacji zapewniając zajęcia dydaktyczne na wysokim poziomiei prowadząc kółka zainteresowań. Dzieci z przedszkola osiągają sukcesy  w różnych konkursach i zawodach sportowych na szczeblu miejskim, powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim.Przedszkole uczestniczy w akcjach charytatywnych: Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę, Góra Grosza, Szlachetna Paczka, zbiera zakrętki dla hospicjum Santa Galla organizuje akcje pt. „Gwiazdka dla Hospicjum”; „Dary dla Domu Dziecka”; pomaga potrzebującym dzieciom w przedszkolu.

Przedszkole chętnie współpracuje ze środowiskiem lokalnym np. organizując w Hrubieszowskim Domu Kultury  otwarty  Dzień Babci i Dziadka Współpracujące z Przedszkolem instytucje wspierają placówkę  finansowo i nie tylko w realizacji różnorodnych działań.
     

 

Dziękujemy wszystkim, którzy w tym dniu byli z nami zaszczycając nas  swoją obecnością na uroczystości w Hrubieszowskim Domu Kultury.

Serdecznie dziękujemy również naszym darczyńcom:

  1. Burmistrz Miasta Hrubieszów – Tadeusz Garaj
  2. Usługi Przewozowe „Transway” – Iwona i Grzegorz Hunkiewicz
  3. PSB Mrówka Hrubieszów – Zbigniew Sławiński
  4. Sp. z o. o. TSL Silesia
  5. Sieć sklepów STOKROTKA
  6. Zakład Konserwacji i Naprawy Sprzętu PPOŻ – Sylwester Wosiek
  7. Hurtownia Warzyw i Owoców – Marta Gidzińska
  8. Hurtownia Domet – Waldemar Lachiewicz
  9. Usługi Transportowo – Handlowe Józef Kowalewski
  10. Restauracji STAROPOLSKA

Szczególne podziękowania dla Hrubieszowskiego Domu Kultury  za udostępnienie sali widowiskowej.

Bardzo serdecznie dziękujemy również Rodzicom za wsparcie i zaangażowanie w obchody Jubileuszu.

 

Jeszcze raz DZIĘKUJEMY! – cała społeczność Miejskiego Przedszkola nr 5 w Hrubieszowie.