5 lat temu… Wypowiedzenia umowy o pracę przez 21 lekarzy

5 lat temu… Nie najlepiej wyglądała sytuacja w hrubieszowskim szpitalu, spowodowana faktem złożenia wypowiedzeń umowy o pracę przez 21 lekarzy.

Reklamy

Spotkanie lekarzy z władzami

We wtorek 4 września odbyło się spotkanie Zarządu Powiatu i Rady Społecznej SPZOZ w Hrubieszowie oraz radnych powiatu z lekarzami miejscowego SPZOZ. W części pierwszej spotkania rozmowa dotyczyła sytuacji w miejscowym szpitalu, spowodowanej faktem złożenia wypowiedzeń umowy o pracę przez 21 lekarzy (czterech wypowiedzenia wycofało).

W spotkaniu udział wzięło 17 lekarzy. W pierwszej części spotkania, która odbywała się pod nieobecność dyrektora SPZOZ, lekarze podtrzymali swoje stanowisko, tj. deklaracje o kontynuacji pracy po 30 września pod warunkiem otrzymania podwyżki wynagrodzenia w wysokości 1000 zł, wliczonej do podstawy wynagrodzenia. Ponadto, wielu z nich w swoich wypowiedziach zwracało uwagę na niewłaściwe stosunki panujące pomiędzy kadrą lekarską a dyrektorem SPZOZ, z powodu których to wielu lekarzy odeszło z pracy w Hrubieszowie.

Z tego też powodu kilku kolejnych lekarzy obecnych na spotkaniu poinformowało o swojej decyzji o odejściu w najbliższym czasie ze szpitala.

Zdaniem lekarzy liczebność tej kadry nie gwarantuje realizacji większych kontraktów z NFZ oraz poprawy świadczenia usług medycznych.

W imieniu Zarządu Powiatu Starosta Hrubieszowski zaapelował o rozsądek w żądaniach płacowych mając na względzie kondycję finansową hrubieszowskiego szpitala, ale jednocześnie zobowiązał przybyłego na spotkanie dyrektora SPZOZ do podjęcia efektywnych przedsięwzięć powodujących rozwiązanie obecnego konfliktu oraz poprawę stosunków międzyludzkich w tym zakładzie.

Z informacji przekazanej przez dyrektora wynika, że w najbliższy czwartek (06.09.2007r.) podejmie on kolejne rozmowy z lekarzami, a także, iż jest przekonany o ich pozytywnym zakończeniu.

Stanowiska tego nie podzielili obecni na spotkaniu lekarze. Zarządy Powiatu i Rady Społecznej SPZOZ przyjęły do wiadomości deklarację złożoną przez dyrektora SPZOZ z jednoczesnym postanowieniem, że władze powiatu zdecydowane są zrobić wszystko, aby hrubieszowski szpital uratować i zażegnać aktualny konflikt.

 

Źródło: LubieHrubie.pl 2007