20 lipca 2024

Archipelag skarbów – gimnazjaliści Dwójki w poszukiwaniu wartości

W dniach 3 i 4 marca 2015 roku, uczniowie klas pierwszych i drugich gimnazjum Zespołu Szkół Miejskich nr 2 w Hrubieszowie, wzięli udział w programie profilaktyki zintegrowanej „Archipelag Skarbów” autorstwa psychologa dr Szymona Grzelaka.

Reklamy


W ramach projektu młodzież uczestniczyła w dwudniowych warsztatach poświęconych profilaktyce uzależnień, przemocy oraz wychowaniu ku miłości i odpowiedzialności za swoją seksualność . W trakcie spotkań z młodzieżą, realizatorzy projektu koncentrowali się w szczególności na przekazaniu im wiedzy o miłości, w kontekście zadań rozwojowych wieku dojrzewania.

W sposób wyraźny wskazywali na niekorzystny wpływ środków psychoaktywnych na zawieranie znajomości i budowanie relacji. Zwracali uwagę na fakt, że zaproszenie do swego życia w wieku nastoletnim alkoholu lub narkotyków powoduje zahamowanie rozwoju umiejętności radzenia sobie z emocjami oraz nabywania umiejętności społecznych.

Reklamy

Ukazywali siłę presji grupy rówieśniczej i sposoby asertywnego radzenia sobie z nią. Podjęty został problem zachowań agresywnych i uprzedmiotowiających – szczególnie w relacjach między chłopcami i dziewczętami. Nasza młodzież poszukiwała skarbu, jakim jest szczęście – trwała i wierna miłość, realizacja własnych pasji i marzeń, życie wolne od nałogów i przemocy.

Uczyła się, jak radzić sobie z tygrysami, mieszkającymi w dżungli, którą jest wnętrze człowieka. Uczniowie mieli okazję przekonać się, że wokół nich są dorośli, od których mogą się wiele nauczyć, mogą być dla młodych ludzi przewodnikami, autorytetami. Przekaz ten został dodatkowo wzmocniony przez wywiady ze znanymi ludźmi (Tomasz Adamek, Marek Kamiński, Leszek Blanik, Jacek Czachor, Anna Jamróz, Manuel Arboleda).

Reklamy

Bohaterowie wywiadów prezentowali postawy trzeźwości, wierności ideałom oraz wytrwałości w dążeniu do celu. W trakcie programu uczniowie zapoznali się również z wynikami badań, przeprowadzonymi wśród ich rówieśników przekonując się, że zdecydowana większość młodych ludzi wierzy jednak w trwałą i wierną miłość, pragnie życia wolnego od nałogów i posiada system wartości wpojony im przede wszystkim przez rodziców.

W programie wykorzystany był cały wachlarz różnorodnych metod pracy z grupą: udźwiękowione prezentacje multimedialne, krótkie filmiki i muzyka. Na zakończenie warsztatów został zorganizowany Festiwal Twórczości, w czasie którego najaktywniejsza młodzież sama formułowała przekaz profilaktyczny do swoich koleżanek i kolegów w formie wierszy i prezentacji multimedialnych. 

Były też dynamiczne ćwiczenia, w których za udział ochotnicy – nagradzani byli nie tylko brawami, ale także prezentami. Młodzież była angażowana do tego, by odpowiadać na pytania, głosować, a na zakończenie odśpiewać razem z trenerami „Szantę z Archipelagu Skarbów”. Poprzez udział w programie młodzież została wyposażona w wiedzę, która pomoże im podejmować mądre i dojrzałe decyzje w swoim życiu.

Mamy nadzieję, że że przygoda z „Archipelagiem Skarbów” pozostawi trwały ślad w poglądach i postawie młodych uczestników, a szkoła na stałe wpisze „Archipelag Skarbów” do programu profilaktycznego .

Kolejny etap programu to spotkanie z rodzicami oraz szkoleniowa Rada Pedagogiczna, w trakcie których zaprezentowane zostaną główne tezy programu, wyniki badań nad młodzieżą oraz skuteczne metody wychowania i komunikacji . Przekazane zostaną również wskazówki dotyczące realizacji (kontynuacji) profilaktyki zintegrowanej w szkole.

Projekt koordynowany przez pedagoga szkolnego – Izabelę Czerw, zatwierdzony i sfinansowany przez Miejską Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Hrubieszowie. Do końca marca bieżącego roku będzie zrealizowany w trzech hrubieszowskich gimnazjach miejskich.

Serdecznie dziękujemy Dyrekcji oraz pracownikom Hrubieszowskiego Domu Kultury za udostępnienie sali widowiskowej oraz obsługę techniczną.

 

 

info i fot. ZSM nr 2