Bezpłatne szkolenia dla nauczycieli. Możliwość odbycia praktyk w Polsce i za granicą!

Stowarzyszenie Aktywnych Animatorów Kultury zaprasza nauczycieli przedmiotów zawodowych lub nauczycieli posiadających uprawnienia do nauki danego zawodu oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu zatrudnionych w zespołach szkół zawodowych do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach.

Reklamy

 

Stowarzyszenie Aktywnych Animatorów Kultury zaprasza nauczycieli przedmiotów zawodowych ( informatycznych, ekonomicznych, budowlanych oraz elektronicznych) lub nauczycieli posiadających uprawnienia do nauki danego zawodu oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu zatrudnionych w zespołach szkół zawodowych (wykluczone są licea) do wzięcia udziału w następujących szkoleniach:

1. Nauczyciele i instruktorzy uczący w branży ekonomiczno – administracyjnej
 Rachunkowość w systemach klasy ERP Microsoft Dynamic
 Technologie OLAP i BI w analityce finansowej.

2. Dla nauczycieli i instruktorów zawodu uczących w branży budowlanej
 Praktyczne zastosowanie MS Project – firmy budowlane
 Projektowanie przestrzenne CAD 3D

3. Dla nauczycieli i instruktorów zawodu uczących w branży informatycznej
 Rozbudowa i administracja aplikacjami ERP Microsoft Dynamice (instalacja)
 Rozbudowa i administracja aplikacjami ERP Microsoft Dynamice (programowanie)

4. Dla nauczycieli i instruktorów zawodu uczących w branży elektronicznej
 Projektowanie przestrzenne CAD 3 D
 Nowoczesne Technologie w elektronice.

 

Po zakończeniu szkolenia możliwość odbycia praktyk u przedsiębiorców w Polsce i za granicą!!!

 

Szczegółowe informacje oraz zapisy w biurze SAAK
Ul. 3 Maja 37 (I piętro)
Tel. 84 696 48 80

Zapraszamy!!!