23 kwietnia 2024

Dariusz Gałecki: Zamierzam wystąpić na drogę postępowania sądowego. Odszkodowanie przeznaczę na cel społeczny

Dariusz Gałecki: W najbliższych dniach zamierzam wystąpić na drogę postępowania sądowego z pozwem wobec powiatu hrubieszowskiego o odszkodowanie (…), pieniądze uzyskane od urzędników przeznaczę na cel społeczny.

Dariusz Gałecki przesłał dziś do redakcji lubiehrubie swoje oświadczenie z prośbą o jego publikację na naszym portalu. Oto jego treść:

­
Szanowni Państwo, Mieszkańcy powiatu hrubieszowskiego
Drodzy Pacjenci,

Pełniąc funkcję dyrektor SP ZOZ w Hrubieszowie starałem się ze wszystkich sił wykonywać swoją pracę rzetelnie i sumiennie, kierując się dobrem moich pacjentów, pracowników, przestrzegając wszystkich przepisów obowiązującego prawa, a także etyki w szeroko rozumianych pojęciu. Zawsze powtarzałem i powtarzam, że przede wszystkim jestem lekarzem i jako lekarz przede wszystkim stawiałem dobro pacjenta i jego praw ponad wszystko. Dlatego też nie zrozumiałe dla mnie są decyzje Zarządu Powiatu w stosunku do cofnięcia mi zgód na wykonywanie zawodu lekarza, szczególnie w tak trudnym czasie, jakim jest pandemia i kiedy „ wszystkie ręce są potrzebne”.

Podejmując w dniu 13 kwietnia 2021r. uchwałę o odwołaniu mnie z funkcji dyrektora, zarząd powiatu hrubieszowskiego cofnął zgodę na wykonywanie przeze mnie pracy na stanowisku starszego asystenta na Oddziale Ginekologiczno – Położniczym SPZOZ w Hrubieszowie, cofnął także zgodę na wykonywanie dyżurów medycznych, stacjonarnych na Oddziale Ginekologiczno – Położniczym SPZOZ w Hrubieszowie, a nawet posunięto się do tego, że w ww. uchwale cofnięto udzieloną mi wcześniej zgodę na pełnienie dyżurów w gotowości pod telefonem (uchwała Nr 363/2021).

Choć w kwietniu były już sporządzone grafiki dyżurów (nadmieniam, że dyżurowałem na Oddziale Ginekologiczno – Położniczym, Oddziale Covid i Izbie Przyjęć) – konieczna była nagła zmiana organizacji opieki nad moimi pacjentami, gdyż nie pozwolono mi wykonywać zawodu na terenie SP ZOZ w Hrubieszowie. 

W związku ze stwierdzeniem przez Wojewodę lubelskiego w dniu 6 maja 2021r. nieważności ww. uchwały oraz natychmiastowym unieważnieniem jej przez sam zarząd powiatu hrubieszowskiego (uchwała Nr 369/2021 zarządu powiatu z dnia 7 maja 2021r. stwierdza, że traci moc uchwała nr 363/2021 z dnia 13 kwietnia 2021r.) należy zadać pytanie – kto powinien ponieść konsekwencje odebrania mi prawa do wykonywania zawodu lekarza w kwietniu 2021r. i czy urzędnicy mają do tego takie prawa ?

Ustawa z dnia 20 stycznia 2011r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa przewiduje przypadek, w którym to urzędnicy ponoszą odpowiedzialność finansową za popełnione błędy.

Warunkiem jednak takiej odpowiedzialności jest m.in. zasądzenie przez Sąd wyrokiem odszkodowania od organu samorządowego.

Pragnę dlatego wyjaśnić, że w najbliższych dniach zamierzam wystąpić na drogę postępowania sądowego z pozwem wobec powiatu hrubieszowskiego o odszkodowanie, jakich pozbawiła mnie bezprawna uchwała zarządu powiatu hrubieszowskiego, tak by możliwe było pociągnięcie do osobistej finansowej odpowiedzialności tych urzędników, którzy swymi niezgodnymi z prawem decyzjami dopuścili do takiej sytuacji.

Nie jest moją intencją wzbogacenie się kosztem naszego powiatu, dlatego też pieniądze uzyskane od urzędników przeznaczę na cel społeczny – wybrany podmiot pożytku publicznego działający w naszym regionie.

lek. med. Dariusz Gałecki

Zobacz też:

Dariusz Gałecki: Podziękowania za współpracę

Dariusz Gałecki: Podziękowania za współpracę


LubieHrubie na Instagramie