26 maja 2024

Dęby w hołdzie Janowi Pawłowi II

150 kilogramów zebranych odpadów i 25 posadzonych dębów – to efekty akcji, którą w sobotę 20 października zorganizowało Stowarzyszenie Edukacyjne „Razem” w Hrubieszowie. W ten sposób młodzi mieszkańcy miasta, harcerze i policjanci uczcili 34 rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Papieża.

Każde posadzone w sobotę w lesie „Dębinka” drzewko ma własne imię, nadane przez osobę, która je posadziła. 

W akcji uczestniczyło prawie 30 uczniów z Zespołu Szkół Miejskich nr 1 pod opieką Anny Karkuszewskiej, Zespołu Szkół Miejskich nr 3 z zastępcą dyrektora Marzanną Bednarczuk, druhowie z drużyny Związku Harcerstwa Polskiego „Chabry”, działającej przy ZSM nr 3 pod opieką Małgorzaty Hanc i Lilli Mystowskiej oraz Magdalena Żaroffe i Krzysztof Mróz z hrubieszowskiej komendy policji.

Zebrane przez nich odpady bezpłatnie odebrała Miejska Służba Drogowa w Hrubieszowie, a koszty składowania śmieci na wysypisku pokryje Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta.

Organizatorzy akcji dziękują za przygotowanie sadzonek i pomoc w organizacji wspólnego ogniska nadleśniczemu Mariuszowi Jaślikowskiemu z Nadleśnictwa Maziarnia Strzelecka i leśniczemu Kazimierzowi Kowalskiemu z Leśnictwa Hrubieszów. 

Źródło: ias24.eu
fot. Stowarzyszenie „Razem”