23 lipca 2024

Doniesienie przedwyborcze

Burmistrz Tadeusz Garaj zawiadomił prokuraturę o podejrzeniu sfałszowania dokumentów i wyłudzeniu dotacji na wyścig kolarski. Kto miał tego dokonać? Główny adwersarz Garaja – radny Tadeusz Romaszko.

Reklamy

 

W ubiegłym roku Stowarzyszenie „Hrubieszów na Rowerach”, którego prezesem jest Tadeusz Romaszko, otrzymało 6,5 tys. zł dotacji z miejskiego budżetu na realizację zadania „Działalność na rzecz rozwoju kultury fizycznej i sportu w Hrubieszowie”.

 

Więcej:

Reklamy

http://www.tygodnikzamojski.pl/artykul/55312/doniesienie-przedwyborcze.html

 

źródło: tygodnikzamojski.pl

Reklamy