22 czerwca 2024

„Dragon 11” rozpoczęty

„Rozpoczynamy dziś największe ćwiczenia Wojsk Lądowych pod kryptonimem Dragon 11” – powiedział kierownik ćwiczenia Dowódca Wojsk Lądowych generał broni Zbigniew Głowienka. W operacji uczestniczą również żołnierze hrubieszowskiego 2 pułku rozpoznawczego.

Reklamy

Uroczysta zbiórka otwierająca szkolenie odbyła się 24 września 2011 roku na terenie Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Drawsku Pomorskim.

Przez kolejnych siedem dni ponad 7000 żołnierzy Wojsk Lądowych będzie brało udział w ćwiczeniach, których celem jest sprawdzenie zdolności wybranych elementów ugrupowania operacyjnego do udziału w sojuszniczej, połączonej operacji obronnej. Będzie to sprawdzian współdziałania pododdziałów wszystkich rodzajów wojsk. Dodatkowy aspekt ćwiczenia stanowi udział w nim żołnierzy armii sojuszniczych z USA, Kanady, Niemiec i Wielkiej Brytanii.

Reklamy

„Głównym ćwiczącym są pododdziały 12 Dywizji Zmechanizowanej wraz z etatowymi oraz przydzielonymi oddziałami i pododdziałami. Wspomagać ich będą między innymi żołnierze 6 Brygady Powietrznodesantowej, 25 Brygady Kawalerii Powietrznej, 2 pułku rozpoznawczego, dwóch pułków śmigłowców bojowych, 5 pułku artylerii z Sulechowa, wojsk chemicznych i inżynieryjnych”, wymieniał Dowódca Wojsk Lądowych generał broni Zbigniew Głowienka. „Proces planowania i przygotowania ćwiczenia był bardzo żmudny, trwał dziesięć miesięcy. Był to okres intensywnej pracy wielu oficerów, podoficerów, żołnierzy i pracowników wojska. Przeprowadzono szereg szkoleń i przedsięwzięć organizacyjnych oraz sprawdzających, w tym treningi dowódczo-sztabowe”, podkreślił generał Głowienka.

Dla głównego ćwiczącego, 12 Dywizji Zmechanizowanej dowodzonej przez generała dywizji Marka Tomaszyckiego, jest to ostatni poważny sprawdzian przed zadaniami czekającymi ten związek taktyczny w 2012 roku. Jeden z batalionów 12 Brygady Zmechanizowanej obejmie wówczas dyżur w ramach Sił Odpowiedzi NATO, a dodatkowo 12 Dywizja wystawi XII zmianę Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie.

Reklamy

W takcie apelu błogosławieństwa ćwiczącym udzielił dziekan Wojsk Lądowych ksiądz prałat pułkownik Marek Karczewski. Ostatnim akcentem była defilada pododdziałów, którą poprowadził szef szkolenia 12 Dywizji pułkownik Artur Pikoń.

***

Tekst i zdjęcia:
Zespół Informacyjno-Prasowy Ćwiczenia
Info: Dylan