30 maja 2024

Droga woda

Redaktor (mp) w „Tygodniku Zamojskim” z 2 kwietnia 2008 r. wykazał, że mieszkańcy bloków należących do Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej płacą zdecydowanie największe zaliczki na podgrzanie metra sześciennego wody od innych miejscowości z Zamojszczyzny, jak i większych miast.

Nasza cena to od 18,5 do 21,5 zł, w Biłgoraju – 16,90 zł, w Zamościu – od 8,7 do 13 zł., Tomaszowie Lub. – 13,6 zł. w Lublinie – 12 zł., w Krakowie – 11,50 zł., w Warszawie – 8,47 – 16,35 zł.

W wypowiedzi zacytowanej w w/w Tygodniku, prezes HSM p. Zbigniew Teterycz mówi, „że wysokość zaliczki uzależniona jest od tego, po jakiej cenie sprzedaje im ciepło miejscowy Zakład Energetyki Cieplnej. Kilka lat temu stawki były jeszcze wyższe, przekraczały nawet 30 zł. Dopiero po modernizacji kotłowni ZEC obniżył ceny i na tej podstawie Rada Nadzorcza spółdzielni ustaliła zaliczki w w/w przedziale”.

Opracował – mak