14 kwietnia 2024

Mamy Laureata

Rafał Jasina – uczeń Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Hrubieszowie został laureatem konkursu kuratoryjnego z fizyki.

Zwalnia go to z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno – przyrodniczej i laureat uzyskuje tym samym najwyższy wynik testu – 50 pkt.

Rafał jest również finalistą konkursu kuratoryjnego z matematyki oraz laureatem konkursu matematycznego „Zagimak”.

Uczeń był przygotowywany przez p. Małgorzatę Jasinę z fizyki oraz p. Lillę Mystowską z matematyki.

info
Gimnazjum nr 3