Stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego dla uczniów Staszica

W ramach „Lubelskiego programu pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych 2010 – 2013” przyznano 237 uczniom szkół ponadgimnazjalnych stypendia naukowe.

Reklamy

Otrzymała je młodzież odnoszaca sie znaczące sukcesy w nauce poprzez uczestniczenie w różnego rodzaju konkursach i olimpiadach przedmiotowych, przeprowadzanie projektów naukowych oraz osiąganie ponadprzeciętnych wyników edukacyjnych.

Prym wiedzie, jak co roku, Lublin, gdzie nagrodzono 74 uczniów. W dawnym województwie zamojskim przyznano 38 stypendiów (w tym: Zamość8, Biłgoraj9, Tomaszów Lub.10, Hrubieszów9).

Spośród diewięciu uhonorowanych hrubieszowskich uczniów aż siedmioro uczęszcza do Liceum Ogólnokształcącego im. ks. St. Staszica. Są to:

1. Dorota Kwiatkowska

2. Tomasz Kurowski

3. Marta Kwiatkowska

4. Oktawian Kopczyński

5. Marta Gałan

6. Piotr Donoch

7. Kaja Kwiatkowska

Wszyscy nagrodzeni uczniowie „STASZICA” to utalentowani młodzi ludzie, którzy odznaczają się nie tylko niebywałymi osiągnięciami naukowymi, ale także udzielają sie społecznie jako wolontariusze różnych placówek opieki społecznej i akcji charytatywnych oraz współtworzą i podtrzymują tradycję i kulturę regionu hrubieszowskiego.

Gratulujemy nagrodzonym, ich rodzicom i nauczycielom umiejętności podjęcia wspólnej pracy przynoszącej tak wspaniałe rezultaty. Życzymy dalszych sukcesów.