Dwójka: Józef Piłsudski – Pierwszy Marszałek Polski

W dniach 19 – 23 lutego 2018 roku młodzież klas siódmych oraz gimnazjum ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Hrubieszowie uczestniczyła w ciekawej i pouczającej lekcji historii, przygotowanej przez Muzeum im. Ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie.

Reklamy


„Marszałek Piłsudski miał swoje pasje, swoje nałogi,
swoje słabości – tak jak każdy z nas.
Może jednak dzięki temu szanujemy go i podziwiamy
oraz traktujemy jako jednego z najważniejszych
Polaków w naszej historii”.

W dniach 19 – 23 lutego 2018 roku młodzież klas siódmych oraz gimnazjum ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Hrubieszowie uczestniczyła w ciekawej i pouczającej lekcji historii, przygotowanej przez Muzeum im. Ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie.

Reklamy

W ramach tych zajęć przygotowana została lekcja muzealna pt.: „Marszałek Józef Piłsudski – kult największego człowieka w historii narodu polskiego” z prezentacją multimedialną oraz wystawa upamiętniająca 150. rocznicę urodzin Józefa Piłsudskiego. Działania te wpisują się w obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

Celem wystawy oraz lekcji muzealnej stało się przybliżenie postaci Józefa Piłsudskiego, będącego największą indywidualnością polityczną naszej najnowszej historii oraz zachęcanie, zwłaszcza młodego pokolenia, do pogłębiania wiedzy o niezwykle ważnym okresie naszych dziejów, w którym żył i działał Piłsudski.

Na wystawie zaprezentowano dzieła sztuki (grafikę, fotografię, medale, odznaki i odznaczenia, rzeźbę, malarstwo), wyroby artystyczne i rzemieślnicze, meble, a także dokumenty, plakaty oraz nekrologi, czasopisma i wydania jednodniowe, kroniki pamiątkowe, monety, znaczki pocztowe oraz okolicznościowe karty pocztowe.

Obejrzeć można ponadto różnego rodzaju przedmioty, wykonane w celu upamiętnienia postaci i czynów Józefa Piłsudskiego. Znaczna ilość eksponatów w kolekcji to wyrazy hołdu i uznania dla osoby Marszałka, pochodzące od różnych organizacji, miejscowego społeczeństwa, harcerzy, młodzieży szkolnej, instytucji i osób prywatnych. Są one materialnym świadectwem niezwykłej legendy oraz kultu Wielkiego Człowieka, trudnej do oddzielenia od rzeczywistości. Tworzyła się ona od początku jego działalności, a rosła zarówno za jego życia, jak i po śmierci.

Zasadniczą treść kolekcji tworzą przedmioty pochodzące z lat 1914 – 1939, w tym oryginalne krzesło, na jakim spoczywał Marszałek, przebywając z wizytą w mieście Zamość. W kolekcji znajduje się także jedna z trzech pośmiertnych masek Piłsudskiego, kolekcje zdjęć rodzinnych, oryginalne szable z tamtego okresu. Są też dostępne wyroby o charakterze pamiątkowym, wykonane przez dzisiaj anonimowych już artystów i twórców.

Józef Piłsudski urodził się 5 grudnia 1867 r. w Zułowie na Wileńszczyźnie. Był jednym z przywódców PPS, dowódcą I Brygady Legionów, naczelnikiem państwa, pierwszym marszałkiem Polski. Po przewrocie majowym dwukrotny premier Polski. Zmarł 12 maja 1935 r. w Belwederze. Pochowany został na Wawelu w krypcie św. Leonarda, a jego serce złożone zostało w grobie matki na wileńskiej Rossie.

W naszej świadomości Józef Piłsudski zapisał się przede wszystkim jako nauczyciel nowoczesnego myślenia politycznego, twórca Legionów Polskich, komendant, naczelny wódz, przywódca Polski w latach 1926 – 1935. Do tworzenia legendy komendanta przyczynił się zarówno on sam, jak i zafascynowani osobowością naczelnego wodza jego zwolennicy.

Wizerunki Piłsudskiego jako osoby publicznej zobaczyć możemy na licznych pomnikach, popiersiach oraz w różnych wydawnictwach, natomiast „dla wielu współczesnych ludzi był Ziukiem – tym skłonnym do melancholii i miłości, nostalgicznym, zafascynowanym poezją Juliusza Słowackiego”. „Dla kolejnego pokolenia był dziadkiem – zarówno surowym, jak i dobrotliwym, kochającym i uwielbiającym swoje Wilno, dla którego był w pewnym sensie darczyńcą. Dla innych jawił się jako genialny szlachcic kresowy, rodem z trylogii sienkiewiczowskiej. (…) Wystawa pokazuje komendanta Józefa Piłsudskiego w perspektywie codzienności oraz podczas pełnienia obowiązków, związanych z prowadzenie państwa.

Ideą tej wystawy było pokazanie marszałka w trochę innym kontekście – ludzkim. Bo był synem, dzieckiem, bratem, mężem i ojcem, oraz umiłowanym dziadkiem – jak określało go społeczeństwo II Rzeczpospolitej. Zaprezentowano na niej archiwalne zdjęcia marszałka Piłsudskiego, ukazujące jego prywatne oblicze, zarówno z czasów jego młodości, jak i lat późniejszych. W towarzyszących fotografiom tekstach przedstawione zostały sylwetki rodziców, rodzeństwa i dzieci marszałka.

Warto także zachęcić do poznawania osoby Marszałka Józefa Piłsudskiego, poprzez odwiedzanie muzeów oraz zbiorów, związanych z tą niezwykłą postacią. Największe kolekcje dzieł sztuki, związane z Józefem Piłsudskim, znajdują się w warszawskich i krakowskich muzeach, zaś osobiste przedmioty, w tym depozyty córek Marszałka, mundury, odznaczenia i szable oraz najpoważniejsze dokumenty i listy, przechowywane są głównie w Instytutach Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku i Londynie. Są to przeważnie zbiory prywatne, w równym stopniu niepowtarzalne i bezcenne. Znajdują się bowiem wśród nich unikaty o wysokiej wartości historycznej, artystycznej i kolekcjonerskiej, zaskakującej nawet wytrawnych znawców tematu.

Dziękujemy Dyrekcji oraz pracownikom Muzeum im. Ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie za przybliżenie postaci Marszałka Józefa Piłsudskiego, w związku z obchodami 100-lecia niepodległości Polski oraz możliwość obejrzenia ciekawej wystawy. Szczególne podziękowania składamy pani dr Justynie Wojtiuk, za wspaniałą lekcję historii.

Dziękujemy!

Uczestnicy: uczniowie SP nr 2 w Hrubieszowie
Organizatorzy wyjścia: Agnieszka Ślażyńska, Marzena Kańkowska


Zdjęcia >>

 

Tekst i foto: Agnieszka Ślażyńska