15 czerwca 2024

Dwójka: Szkolny Dzień Profilaktyki

W ramach Szkolnego Dnia Profilaktyki obchodzonego w Zespole Szkół Miejskich nr 2 1 grudnia, uczniowie klas szóstych oraz I-III gimnazjum wzięli udział w warsztatach profilaktycznych pt. „STOP dopalaczom” oraz „Przemoc i agresja”.

Reklamy

 

Wiodącym celem zajęć było przeciwdziałanie stosowaniu środków o działaniu psychoaktywnym, ze szczególnym uwzględnieniem dopalaczy jak również skierowanie emocji młodych ludzi na odpowiednie tory poprzez modelowanie ich postaw w kierunku dojrzałych i emocjonalnych. Dzięki interaktywnej pracy z psychologiem, specjalistą psychoterapii uzależnień i współuzależnienia, uczniowie nabyli wiedzę z zakresu niebezpieczeństw i konsekwencji wiążących się ze stosowaniem dopalaczy. Uzyskali wgląd w fałszywość ich wizerunku promowanego przez dilerów. Zdobyli również umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami i naciskiem społecznym niezbędne do życia w zgodzie z ogólnie przyjętymi normami społecznymi.

Odbyły się również konkursy profilaktyczne skierowane do uczniów gimnazjum ”Co o AIDS warto wiedzieć?”, oraz ogólnopolska olimpiada „Zdrowego Stylu życia”. Komisja konkursowa w składzie: Izabela Czerw, Agnieszka Ślażyńska oraz Ewelina Winiarska wyłoniła zwycięzców, którzy otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe z funduszu Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy UM w Hrubieszowie.

Reklamy

„Ogólnopolska Olimpiada Zdrowego Stylu Życia”

  • I miejsce – Natalia Migas kl. 3A
  • II miejsce – Małgorzata Hojda kl. 3A
  • III miejsce – Jukub Nazar kl IA, Weronika Bańka kl. 2B

„Co o AIDS warto wiedzieć?”

Reklamy
  • I miejsce – Kamil Chęciński kl. 3B
  • II miejsce – Zuzanna Miazga, Julia Gębala kl. 3B
  • III miejsce – Beata Wyczawska kl. 2A

Gratulujemy!!!

Nad przebiegiem Szkolnego Dnia Profilaktyki czuwali pedagodzy szkolni Joanna Puczkowska oraz Izabela Czerw, we współpracy z Agnieszką Ślażyńską i Eweliną Winiarską.


Zdjęcia >>

 

Tekst i foto: Izabela Czerw