Florysta – zapraszamy na bezpłatny kurs

Stowarzyszenie Aktywnych Animatorów Kultury ogłasza nabór na kurs kwalifikacyjny w zawodzie florysta.

Reklamy

 

W ramach kursu organizowanie będą zajęcia teoretyczne, praktyczne oraz praktyki zawodowe – łącznie 520 godzin szkoleń zakończonych egzaminem państwowym.

 

Uczestnikiem projektu może być osoba spełniająca poniższe warunki:

Reklamy

– osoba dorosła,

– pracująca lub bezrobotna,

– zamieszkująca na terenie powiatu hrubieszowskiego.

 

Szczegółowe informacje oraz zapisy w biurze SAAK

Ul. 3 Maja 37 (I piętro)

Tel. 84 696 48 80 lub 888 814 550.