Funkcjonariusze NOSG wyjadą do Brukseli

Prof. Lena Kolarska – Bobińskaobjęła honorowy patronat nad współzawodnictwem wśród funkcjonariuszy Straży Granicznej ogłoszonym przez Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej im. 27 Wołyńskiej Dywizji AK.

Reklamy

Mając na uwadze zapewnienie właściwego doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy Straży Granicznej prowadzonego w Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej oraz budowania pozytywnych relacji dotyczących rywalizacji wśród funkcjonariuszy zostało przeprowadzone współzawodnictwo w kilku kategoriach tj.:najlepszy kierownik zmiany (zespołu straży granicznej), najlepszy kontroler ruchu granicznego, najlepszy funkcjonariusz pełniący służbę patrolową oraz najlepszy przewodnik psa służbowego.

Współzawodnictwo miało na celu rozwinięcie umiejętności zawodowych funkcjonariuszy, pogłębienie wiedzy w zakresie obowiązujących przepisów prawnych regulujących tok służby, kształtowanie właściwego poziomu dyscypliny i poczucia odpowiedzialności za wykonywane zadania służbowe, pogłębianie wiedzy z zakresu zasad działania sprzętu będącego na wyposażeniu SG i posługiwania się tym sprzętem, kształtowanie zasad postepowania zgodnie z zasadami etyki zawodowej funkcjonariusza SG oraz rozwijanie cech osobowych funkcjonariusza SG pożądanych w służbie.

W nagrodę 10-ciu zwycięzców już niebawem wyjedzie na zaproszenie eurodeputowanej do Parlamentu Europejskiego w Brukseli.

Zasłużonym pogranicznikom serdecznie gratulujemy, a wszystkim funkcjonariuszom życzymy spokojnej służby oraz wielu sukcesów zawodowych.