Gala Szkoły Dialogu: Hrubieszowski Staszic wśród finalistów

W ubiegły piątek, w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej odbyła się uroczysta Gala podsumowująca program „Szkoła Dialogu w 2014 roku. Wśród finalistów programu znalazł się hrubieszowski Staszic.

Reklamy

 

Do Warszawy przyjechało ponad 1000 uczniów z całej Polski, by wraz z nauczycielami, trenerami i zaproszonymi gośćmi świętować sukces programu, poświęconego zachowaniu pamięci o kulturze i historii polskich Żydów.

Wszyscy zaproszeni, w tym m.in. marszałek Senatu Bogdan Borusewicz,  Pełnomocniczka rządu ds. równego traktowania Małgorzata Fuszara, wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski oraz wielu innych, byli pod ogromnym wrażeniem zaangażowani a i ogromnej pracy uczniów.

„Jest was coraz więcej. Cieszy to, (…) pokazuje stosunek nas wszystkich, także młodzieży, do tego świata, który już nie istnieje, ale który można odtwarzać na podstawie zabytków materialnych, wspomnień osób starszych. To bardzo ważne, nie tylko ze względów historycznych i dokumentacyjnych” – mówił do uczestników programu marszałek Senatu Bogdan Borusewicz. 

Podkreślił, że zajmowanie się historią Żydów polskich buduje „zrozumienie dla innych kultur, religii, buduje tolerancję”. „To bardzo ważne, szczególnie w Polsce, która teraz narodowo jest homogeniczna” – zaznaczył. Podziękował uczniom za otwieranie umysłów i serc na innych. 

Pełnomocniczka rządu ds. równego traktowania Małgorzata Fuszara mówiąc o programie „Szkoła Dialogu” zacytowała jego przesłanie: „wiedza, zrozumienie i dialog to klucz do przełamywania barier i niechęci”. Podkreśliła, że siłą tego projektu, jest to, że opiera się ona na pracy własnej uczniów wspartej przez trenerów i nauczycieli i na osadzeniu go w lokalności, poznaniu miejsca, w którym się żyje, w tym jego historii. 

„Szkoła Dialogu” to program edukacyjny przygotowany i realizowany przez Fundację Forum Dialogu, którego celem jest poszerzanie wiedzy uczniów na temat wielowiekowej obecności Żydów w Polsce oraz ich wkładu w rozwój społeczny, kulturalny i gospodarczy naszego kraju. W ramach programu młodzież pod kierunkiem trenerów i nauczycieli odkrywa historię przedwojennej ludności żydowskiej w swojej miejscowości oraz samodzielnie przygotowuje projekt, który ma na celu jej upamiętnienie. 

W efekcie uczniowie przygotowują sami scenariusze lekcji, wycieczki po mieście, przygotowują strony internetowe, kręcą filmy, czy sprzątają cmentarze żydowskie. Swoimi działaniami starają się zainteresować innych zarówno swoich rówieśników, jak i starszych mieszkańców swoich miejscowości. 

Podczas piątkowej Gali „Szkoły Dialogu” w Teatrze Wielkim nagrodzone najciekawsze projekty zrealizowane przez uczniów w 2014 r. Za najciekawsze uznano działania podjęte przez uczniów ze Społecznego Gimnazjum „Wyspianum” w Mławie. Zrealizowali oni projekt „Nieobecni – obecni”, czyli szereg działań w przestrzeni publicznej, m.in. wycieczki do mieście śladami jego żydowskich mieszkańców, koncert, dwie wystawy fotografii, akcja informacyjna, a także konkurs plastyczny. W nagrodę uczniowie pojadą na wyjazd studyjny do Krakowa. 

Drugie miejsce zajęły ex aequo: Zespół Szkół Samochodowych im. Tadeusza Kościuszki we Włocławku i Zespół Szkół nr 1 im. Stefana Garczyńskiego w Zbąszyniu. Uczniowie z Włocławka przygotowali m.in. przewodniki po żydowskim Włocławku, które są dostępne w biurze informacji turystycznej miasta. 

Wyróżnienia otrzymały: III Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Kosińskiego w Kłobucku, Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Edwarda Szylki w Ożarowie, Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Wieruszowie oraz Publiczne Gimnazjum im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Wiżajnach. 

Program „Szkoła Dialogu” prowadzony jest głównie w małych miejscowościach, które przed wojna były w dużym stopniu zamieszkane przez społeczność żydowską. Realizowany jest od 2008 r. Dotąd wzięło w nim udział ponad 200 szkół (gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych) z około 130 miejscowości całej Polski. 

Honorowym patronem Gali „Szkoły Dialogu” był prezydenta Bronisław Komorowski. Patronką honorową programu „Szkoła Dialogu” jest minister edukacji Joanna Kluzik-Rostkowska.


Finaliści programu:

1. Publiczne Gimnazjum nr 1  im. ks. prałata płk. Tadeusza Dłubacza w Birczy

2. Zespół Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze

3. Zespół Szkół nr 2, Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie

4. III Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Kosińskiego w Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku

5. Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II Krasnosielcu

6. Zespół Szkół w Krzepicach

7. Społeczne Gimnazjum „Wyspianum” w Mławie

8. Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Edwarda Szylki w Ożarowie

9. Zespół Państwowych Ogólnokształcących Szkół Muzycznych I i II stopnia nr 3 im. Grażyny Bacewicz w Warszawie

10.Społeczne Gimnazjum nr 16 STO w Warszawie

11.Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Wieruszowie

12.Publiczne Gimnazjum im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Wiżajnach

13. Zespół Szkół Samochodowych im. Tadeusza Kościuszki we Włocławku

14.Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Braci Kostaneckich w Zagórowie

15. Zespół Szkół nr 1 im. Stefana Garczyńskiego w Zbąszyniu

 

 

fot. Jarek Barański, archiwum Forum Dialogu