25 września 2023

Hrubieszów: Absolutorium dla burmistrza miasta

Na dzisiejszej sesji, miejscy radni przyjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi miasta z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.

Reklamy

Udzielenie absolutorium poprzedziła debata nad Raportem o stanie Miasta Hrubieszów za rok 2022 oraz przyjęcie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Hrubieszowa wotum zaufania.

Raport o stanie Miasta Hrubieszów za rok 2022
Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Hrubieszowa wotum zaufania

Wotum zaufania zostało przyjęte przez obecnych na posiedzeniu radnych jednogłośnie – 12 głosami.

Reklamy

Taki sam wynik miało głosowanie nad udzieleniem absolutorium.


Hrubieszów: Zadłużenie miasta i koszty obsługi długu

Hrubieszów: Zadłużenie miasta i koszty obsługi długu

Hrubieszów: Ubyło kolejnych 413 mieszkańców!


Zerknij na Instagram →