Hrubieszów: Dodatkowy nabór wniosków na usunięcie eternitu

Burmistrz Miasta Hrubieszowa ogłasza dodatkowy nabór wniosków o udzielenie w 2016 roku dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest.

Reklamy


Program realizowany jest ze środków Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy w ramach projektu  pn. „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem, ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania”.

 

Do dofinansowania kwalifikują się całkowite koszty:

  • usunięcia pokryć dachowych zawierających azbest poprzez dofinansowanie demontażu, odbioru (załadunku, transportu, rozładunku) i unieszkodliwieniu  odpadów zawierających azbest;
  • usunięcia odpadów zawierających azbest zgromadzonych na działkach gruntowych i unieszkodliwienia tych odpadów.

UWAGA: do dofinansowania nie kwalifikują się koszty związane z zakupem  i wykonaniem nowego pokrycia dachowego.

Osoby fizyczne składają wnioski w Wydziale Gospodarki Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Hrubieszów, ul. 3 Maja 15.

Wnioski będą przyjmowane w dniach: 11 – 15 lipca 2016r.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu dostępne są na stronie internetowej http://www.azbest.lubelskie.pl. Dodatkowych informacji w sprawie naboru wniosków udziela Gminny Koordynator –  Pan Andrzej Lisowski (tel. 84 696 23 80 wew. 55).

 

Do pobrania: 

 Regulamin (213.26KB)

 Jak skompletować wniosek (30.5KB)

 Oświadczenie wykonawcy (32KB)

 Wniosek dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych (206.2KB)