19 czerwca 2024

Hrubieszów: Dziś porozmawiają o kolejnych zamkniętych zakładach pracy [ZDJĘCIA]

Dziś odbędzie się kolejne spotkanie z byłymi pracownikami zlikwidowanych zakładów pracy w Hrubieszowie z cyklu „Hrubieszów pracujący – ocalić od zapomnienia”.

Reklamy

Miejska Biblioteka Publiczna – Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa im. Krystyny i Stefana Du Chateau oraz Ośrodek Kultury Regionalnej „KRÓLEWSKI KĄT’’ w Czumowie, kontynuując cykl spotkań z byłymi pracownikami zlikwidowanych zakładów pracy w Hrubieszowie z cyklu „Hrubieszów pracujący – ocalić od zapomnienia”, organizują spotkanie refleksyjne – dokumentujące okres powstania, funkcjonowania i okoliczności związane z likwidacją poniższych zakładów z pionu spółdzielczości;

– Powiatowy Związek Gminnych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” (Zakład Gospodarczy WZGS ) w Hrubieszowie,

Reklamy

– Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” im. Ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie,

– Spółdzielnia Transportu Wiejskiego (Wojewódzka Spółdzielnia Transportu Wiejskiego) w Hrubieszowie,

Reklamy

– Zakład Remontowo – Budowlany PZGS w Hrubieszowie (Zakład Inwestycji i Budownictwa WZGS – Oddział Budowlano – Montażowy) w Hrubieszowie.

Spotkanie odbędzie się w dniu 15 czerwca 2023 roku o godzinie 13.00, w dawnej siedzibie PZGS i STW przy ulicy 3- go Maja 10 w Hrubieszowie – obecnie Miejska Biblioteka Publiczna – Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa im. Stefana i Krystyny Du Chateau.

Organizatorzy serdecznie zapraszają na spotkanie byłych pracowników tych zakładów, prosząc o wspomnienia z tego okresu oraz udostępnienie do zeskanowania lub wykonania kopii kserograficznej, posiadanych przez Państwa dokumentów, fotografii, dyplomów oraz innych przedmiotów związanych z okresem zatrudnienia (świadectwa pracy, angaże, legitymacje ubezpieczeniowe, dyplomy, pieczątki i.t.p.).

Osoba do kontaktu: Katarzyna Suchecka – tel. 84 535 37 83, Marian Pawlak – tel. 505 999 488.info: MP, MBP-HCD, fotografie udostępnione dla CATL Miejskiej biblioteki Publicznej w Hrubieszowie przez Mariana Pawlaka i Alfreda Lutrowicza


Zobacz też:

Hrubieszowska porodówka w pierwszej dziesiątce w Polsce! [ZDJĘCIA]

Hrubieszowska porodówka w pierwszej dziesiątce w Polsce! [ZDJĘCIA]


Zerknij na Instagram →