Hrubieszów: Nauczyciele się szkolili

20 października 2014 r. Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu Filia w Hrubieszowie, we współpracy ze Stowarzyszeniem Nauczycieli Bibliotekarzy Powiatu Hrubieszowskiego, zorganizowała szkolenie o tematyce: „Skuteczne metody pracy wychowawczej”.

Reklamy

 

Uczestniczyło w nim 31 nauczycieli z terenu powiatu hrubieszowskiego. Szkolenie przeprowadziła pani Hanna Elak, doradca metodyczny Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli Marian Bober w Chełmie.

Treści szkolenia skupiały się wokół wychowania i dyscyplinowania jako elementów warsztatu zawodowego każdego pedagoga. Nauczyciele poznali prawne podstawy szkolnego wychowania i dowiedzieli się, jak skutecznie pracować wychowawczo.

Prowadząca podkreśliła, iż w procesie zmierzającym do poprawy jakości wychowania, ważna jest analiza szkolnego systemu wychowania i diagnozy środowiskowej. W oparciu o własne doświadczenia, przedstawiła analizę przyczyn problemów z dyscypliną w klasie, a także kontekstową interpretację zachowań uczniów.

Uczestnicy szkolenia poznali repertuar czynników sprzyjających pracy uczniów i nauczycieli, wpływających na właściwą atmosferę oraz umożliwiających twórcze myślenie. Dokonywali samooceny własnej pracy wychowawczej, aby wyeliminować nieefektywne metody wychowania, doskonalić jego proces oraz podejmować skuteczne działania zapobiegające niepowodzeniom uczniów.

Podczas szkolenia nauczyciele nabyli umiejętności dobierania skutecznych metod pracy wychowawczej.

 


info i fot. BPH