26 maja 2024

Hrubieszów: Ogłoszono przetarg na przebudowę ulicy Listopadowej

Pod koniec lipca, Powiatowy Zarząd Dróg w Hrubieszowie ogłosił przetarg na wykonanie przebudowy drogi powiatowej – ulicy Listopadowej w Hrubieszowie.

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 3459L (ulicy Listopadowej), będącej w administracji Powiatowego Zarządu Dróg w Hrubieszowie, zlokalizowanej na terenie Gminy Hrubieszów, obejmujący swym zakresem m.in.:

– roboty remontowe, frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki,

– rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej i klinkieru drogowego,

– rozebranie krawężników betonowych i kamiennych,

– regulację pionową studzienek,

– skropienie nawierzchni asfaltem,

– wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych,

– podbudowy z kruszywa

– krawężniki wraz z wykonaniem ław,

– chodniki z kostki brukowej betonowej,

– pionowe znaki drogowe,

– oznakowanie poziome jezdni,

– poręcze ochronne.

 

Termin składania ofert upływa 13 sierpnia 2019 roku, a czas remontu planowany jest na 2 miesiące.

 

(źródło: PZD)

 


 

Zobacz też:

WIADOMOŚCI – Hrubieszów: Rozpoczęto odwodnienie dojazdu do garaży na Listopadowej 

WIADOMOŚCI – Sprostowanie w sprawie remontowanych dróg powiatowych na terenie Hrubieszowa 

WIADOMOŚCI – Hrubieszów: Spotkanie w sprawie przebudowy ulicy Listopadowej i odwodnienia uliczki do garaży